Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Handboek en onderbouwing methodiek 'Ondernemen in je Eigen Toekomst'

 

Het handboek beschrijft de empowermentmethodiek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ (OIET) ontwikkelt door stichting New Dutch Connections (NDC). NDC inspireert, motiveert en begeleidt (ex)-

asielzoekersjongeren om anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. NDC stimuleert deze jongeren om actief aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten waardoor zij, waar ter wereld ook, sociaal en economisch kunnen participeren. Door middel van de empowerment methodiek OIET traint NDC asielzoekersjongeren om zelf de regie over de toekomst te nemen. Ook mobiliseert NDC mensen en bedrijven om als nieuwe gemeenschap de asielzoeker te ondersteunen en te versterken in hun weg naar (economische) zelfredzaamheid.

 

Dit handboek legt uit hoe:

- NDC een duurzame, lokale gemeenschap rondom

(ex-)asielzoekers en vluchtelingen vormt;

- welke methoden NDC gebruikt en waarom;

- hoe een community maker van NDC praktisch aan de slag gaat;

- hoe de verschillende onderdelen van het OIET-traject verlopen;

- op welke manier het traject effect heeft;

- en hoe ook na het traject de jongere kan blijven doorleren of werken.

 

Het handboek is bedoeld voor alle medewerkers van NDC

en de community maker (CM) in het bijzonder. De community maker vormt de spil tijdens het empowerment traject. Ook wil NDC de eigen werkwijze delen met iedereen die werkt met vluchtelingjongeren en geïnteresseerd is om samen met NDC een lokale gemeenschap te vormen die de jongeren

sociaal en economisch zelfstandig maakt.

 

Bij de methodiek van NDC horen ook de handboeken voor de coaches, de maatjes en de trainers en het handboek

As I Left My Father’s House. De laatste twee zijn nog in ontwikkeling en zullen januari 2016 gereed zijn voor publicatie. De handboeken voor coaches en maatjes zijn ontwikkeld in samenwerking met andere fondsen maar maken wel deel uit van het totaal pakket en delen we daarom met u.

 

Het handboek is te vinden: www.newdutchconnections.nl/handboek-ondernemen-in-je-eigen-toekomst/

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is door New Dutch Connections een Handboek ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ ontwikkeld. Dit handboek legt uit hoe:

- NDC een duurzame, lokale gemeenschap rondom

(ex-)asielzoekers en vluchtelingen vormt;

- welke methoden NDC gebruikt en waarom;

- hoe een community maker van NDC praktisch aan de slag gaat;

- hoe de verschillende onderdelen van het OIET-traject verlopen;

- op welke manier het traject effect heeft;

- en hoe ook na het traject de jongere kan blijven doorleren of werken.

 

Dit handboek is bedoeld voor alle medewerkers van NDC

en de community maker (CM) in het bijzonder. De community maker vormt de spil tijdens het empowerment traject. Ook wil NDC de eigen werkwijze delen met iedereen die werkt met vluchtelingjongeren en geïnteresseerd is om samen met NDC een lokale gemeenschap te vormen die de jongeren

sociaal en economisch zelfstandig maakt.

 

Het handboek is te vinden: www.newdutchconnections.nl/handboek-ondernemen-in-je-eigen-toekomst/

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OIET is een methodiek waarin jonge asielzoekers (zowel in de procedure als uitgeprocedeerd, grotendeels tussen de 18-25 jaar) weerbaar worden gemaakt en leren vorm te geven en regie te nemen over hun eigen toekomst, waar dan ook ter wereld. De doelstelling is om de jongeren een nieuw toekomstperspectief te geven, door hen inzicht te geven in zichzelf, hun eigen mogelijkheden te laten inzien en hun netwerk te vergroten. Ze worden gestimuleerd zichzelf te zien als wereldburgers, die overal een zelfstandig leven kunnen opbouwen, omdat ze inzicht hebben in hun eigen talenten. OIET doet dit door de jongeren training en coaching te geven en ze tijdens dit traject hun toekomstplannen uit laat werken in de vorm van (project/carrière)plan.

 

De methodiek OIET is in de afgelopen vijf jaar, stap voor stap, op basis van 'learning by doing' ontwikkeld door ex-vluchteling Bright Richards (Liberia). Richards zag dat er in de begeleiding van jonge asielzoekers weinig oog was/is voor de (o.a. spirituele, culturele en economische) wereld waar jonge asielzoekers vandaan komen. Door hier in de begeleiding niet op te anticiperen, blijven er veel kansen liggen. Daarom combineert Richards in zijn methodiek OIET juist westerse én niet westerse elementen en verschillende theorieën en methoden. Hij maakt in de methodiek o.a. gebruik van reflectieve story telling, de re-integratie reis (van pijn naar kracht), de transformatie van slachtoffer naar held, westerse –en niet-westerse theatertechnieken, de basisdriehoek van het ondernemen en elementair projectmanagement.

 

Er wordt gesproken over ‘Ondernemen in een eigen toekomst’ omdat het een dynamisch proces is, een flexibel lange termijn plan, dat steeds verdere ontwikkeling en bijstelling vereist.

 

De methodiek bestaat uit 5 componenten:

 

1. Training. Het traject zal beginnen met de selectie van de deelnemers op een AZC, waarbij de deelnemers moeten aangeven wat hun motivatie is om deel te nemen aan de training. Het gehele traject zal een half jaar duren. In die periode zullen er 12 groepssessies plaatsvinden, waarin jongeren via praktijkopdrachten (waaronder een filmisch verslag van deze opdrachten) en de behandeling van het theoretische kader aandacht krijgen voor hun persoonlijke talenten & kwaliteiten, persoonlijk leiderschap en ambitie. Ze worden in de training voorbereid op een zelfstandig economisch bestaan.

 

2. Coaching: Individuele begeleiding van de jongeren is noodzakelijk. Om in korte tijd veel vaardigheden aan te leren, inzicht te krijgen in wat je te bieden hebt en een netwerk op te bouwen, zijn groepssessie alleen niet genoeg. Door daarbij individuele begeleiding in te zetten, wordt het leereffect nog groter. Een belangrijke rol is weggelegd voor coaches uit het bedrijfsleven. Maar er wordt ook gewerkt met maatjes en 'elders'. Zij zullen geselecteerd worden in de omgeving waar de training plaats vindt, zodat er makkelijk tussen de deelnemer en de coach afgesproken kan worden. De coaches zullen vooraf aan de training zelf 4-6 trainingssessies krijgen om extra handvatten aangereikt te krijgen voor coaching in cross-culturele setting. Daarnaast bieden we intervisie aan voor de coaches, waarin we hen gedurende het traject begeleiding bieden voor de issues waar zij tegenaan lopen.

 

3. De manifestatie. Dit is het sluitstuk van de training en de voorbereiding op de tour. Door het organiseren van dit evenement leren jongeren praktische vaardigheden en op het evenement zelf presenteren zij hun toekomstdroom aan de buitenwereld. Tijdens dit evenement hervinden zij hun trots, doen ze inspiratie op en kunnen zij hun netwerk uitbreiden.

 

4. De tour 'Act 4 your life'. Samen met schoolgaande jongeren organiseren de jonge asielzoekers een tour in hun eigen stad/omgeving om het netwerk van de vluchteling jongere te vergroten.

 

5. Netwerk ontwikkeling. Het aanboren van een (alternatief) netwerk rondom de toekomstdromen van de jongeren is essentieel voor het slagen van de training. Netwerkvaardigheden worden aangeleerd tijdens de training. Hoe het netwerk buiten het AZC en opvang daadwerkelijk op te bouwen, wordt in de coaching sessies meegenomen. Hierbij denken we aan netwerken die hen kunnen ondersteunen in realisatie van hun toekomstdroom zoals organisaties die aansluiten bij hun toekomstdroom; gered gereedschap, Bid Challenge, netwerk van sociale ondernemers enzovoort.

 

Daarnaast zullen de jongeren gestimuleerd worden om onderling een community te creëren voor steun en daadkracht. Deze community wordt virtueel ondersteund door een website (en zal aansluiten bij bestaande (virtuele) netwerken zoals linked in, facebook en meetingpoint). Deze netwerken en de verbondenheid van de jongere met deze netwerken zorgt ervoor dat de aangeleerde vaardigheden in stand blijven, dat de jongere gestimuleerd en geïnspireerd blijft en daar ook zijn ondersteuning krijgt voor zijn plannen. Dit is de basis voor de verankering van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website