Projectomschrijving

Om zorgverlening vanuit de jeugdgezondheidszorg goed af te stemmen op de vragen, zorgen en
hulpbehoefte van ouders van jonge kinderen is de SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) ontwikkeld.

Dit gestructureerde vraaggesprek combineert de ervaringen van de ouders en de expertise van de jeugdverpleegkundige, en is bewezen effectief en valide.

De SPARK meet de draagkracht en draaglast van ouders van jonge kinderen door expliciet te
vragen naar hun ervaren zorgen, eigen aanpak en hun zorgbehoefte. Het professionele oordeel is
gebaseerd op de ervaringen van de ouders en de expertise van de JGZ-professional (mede
gebaseerd op uit de literatuur bekende risico- en beschermende factoren). Om deze inschatting
verder te onderbouwen is het begrip draagkracht / draaglast in dit project verder uitgewerkt.

Dit project heeft een Balansmeter (waarmee ouders inzicht krijgen en geven in de draagkracht en
draaglast zoals door henzelf ervaren) opgeleverd en uitbreiding van de SPARK-methode met een
SPARK60 (is 5 jaar) tot een longitudinaal systeem, een geheel vernieuwde en uitgebreide SPARK
e-learning en website (www.spark-methode.nl).

Op basis van de resultaten uit dit project bevelen wij brede toepassing van de SPARK60 en de
Balansmeter in de praktijk aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website