Projectomschrijving

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in de periode 2017-2020 onderzoek gedaan naar de Veilig Verder Teams (VVT) in de regio Haaglanden. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve effectstudie waarin gezinnen uit de Veilig Verder aanpak werden vergeleken met een controlegroep. Deze studie is aangevuld met de kwalitatieve Effectencalculator, waarmee zicht werd verkregen op de werkzame elementen in de aanpak.

Uit beide studies kwamen positieve resultaten van de VVT naar voren. Zo bleek dat het geweld in het verloop heel duidelijk was afgenomen, verder zien we een afname van de opvoedingsstress en trauma bij ouders en een significante verbetering van de kwaliteit van leven.
Toch bleek er geen significant verschil met de controlegroep.

Ten aanzien van de VVT ervaren zowel professionals als cliënten de inzet van instrumenten vanuit de Signs-of-Safety methode als helpend en laagdrempelig. VVT biedt een kans om binnen het vrijwillige kader te werken aan veiligheid en het voorkomen van gedwongen hulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website