Projectomschrijving

Ieder Dordts gezin verdient gelijke kansen en tijdige, passende en goed gestroomlijnde hulp als ze dit nodig hebben. Bij multiprobleemgezinnen is dit niet altijd op orde en is de vraag extra urgent.

We gaan samen met IPW aan de slag met de doorbraakmethodiek om een maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen te realiseren. Doel is om bij 80% een doorbraak te realiseren.

We stellen een sociaal pontonnier (bruggenbouwer) aan die werkt met mandaat en geleend gezag vanuit het college van B&W. Dit zorgt ervoor dat we eerder en makkelijker doorbraken kunnen realiseren om tot passende zorg te komen. De sociaal pontonnier haalt casussen op die leven in de stad (en vanuit data!) en signaleert waar het beter en anders kan. Tevens gaan we een samenwerkingsverband aan met zorgverzekeraar VGZ op dit thema. Zo werken we over wetten (ZVW, JeugdWet en WMO) heen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website