Projectomschrijving

Vijf gemeenten gaan maatwerk maken voor elk 20 multiprobleemgezinnen die vastlopen. De gezinnen stellen zelf met hun hulpverleners vast welke doorbraak er in hun leven nodig is. Op basis van die doorbraak maken hulpverleners een maatwerkplan. Maar wat gebeurt er dan met zo'n plan? Het zijn integrale plannen waar veel collega professionals van andere diensten, organisaties en afdelingen wat van moeten vinden. Omdat ze bijvoorbeeld over de toegang gaan, of omdat ze inhoudelijk hun oordeel moeten geven.

In dit onderzoek wilden we weten wat voor argumenten er zijn om maatwerkplannen goed te keuren, en af te wijzen. Hoe reist een maatwerkplan door de organisatie? Die vraag stond centraal in dit onderzoek.

Dit hebben we onderzocht door 25 professionals op te leiden tot actieonderzoekers. Met deze professionals hebben we 100 planreizen in beeld gebracht en geanalyseerd. Wat bleek? Gemiddeld duurt het nog 6 maanden voordat plannen uiteindelijk worden goedgekeurd. Dat is veel te lang voor gezinnen die al meer problemen hebben dan ze zelf kunnen oplossen. Want die problemen worden over het algemeen niet minder in die zes maanden.

Daarom zijn we samen ook op zoek gegaan naar de versnellings- en vertragingsfactoren in dit proces. De tien belangrijkste hebben we uitgewerkt om van te leren. Daarnaast hebben we een handboek gemaakt op basis van ervaringen van professionals om, om te gaan met zogenaamde defensieve routines. Dit is het dominante gedrag achter veel vertragingsfactoren.

Tot slot hebben we met het CBS onderzocht welke lokale oplossingen mogelijk relevant zijn op regionaal of rijksniveau en een eerst aanzet ontwikkelt om multiprobleemgezinnen meerjarig te  kunnen monitoren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website