Projectomschrijving

Elke ouder komt tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld met weinig financiële middelen, alleen opvoeden of zelf geen positieve opvoedvoorbeelden kennen, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning helpt deze moeders om de opvoeding weer zelf aan te kunnen.

Hoe pakken professionals dat aan? In drie vernieuwende sociale praktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in (Beijum) Groningen en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is onderzocht hoe rofessionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan lichte opvoedondersteuning.

Concrete verhalen van moeders, professionals en vrijwilligers over hun ervaringen leren wat werkt bij opvoedingsondersteuning. Wat is belangrijk? Professionals die vraaggericht werken, structuur bieden en zorgen voor een goede groepsdynamiek maken dat de moeders graag komen en terugkomen. De moeders geven aan dat zij veel baat hebben bij de sociale contacten die zij opdoen in de groepen, dat zij veel leren van elkaar en dat de bijeenkomsten ontspanning voor hen zijn. “Je bent niet even thuis hè. Ik ben veel aan huis gekluisterd natuurlijk met alle kinderen. Dus dan is dit echt even mijn uitstapje.”

Het lijken op het oog geen grote ingewikkelde dingen, maar uit de verhalen blijkt dat ze een grote kracht hebben. Een professional vertelt: “Je ziet iemand groeien, sterker worden. Moeders die dan op een gegeven moment de groep weer verlaten. Die zeggen: ik heb de boel weer op de rails, ik voel me weer goed, ik voel me weer happy, ik kijk weer naar de toekomst, mijn kinderen gaan lekker.”

Laagdrempelig ondersteuning bieden is een kunst die deze drie praktijken verstaan. Het is van groot belang dat we sociale jeugdprofessionals opleiden die dit herkennen en kennen en ernaar weten te handelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website