Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

YMCA heeft al gewerkt met een ‘traineeship’ voor jongeren op bestuurlijk en beleidsniveau. Dit bleek te star, daarom wordt dit concept voor de MDT verbreed en verdiept. Jongeren kunnen nu ook kiezen voor taken bij de YMCA op uitvoeringsniveau. Aan flexibiliteit ontbreekt het niet meer, de jongeren mogen zelf kiezen of ze in groepjes of individueel taken oppakken, en voor hoelang (3 tot 12 maanden). Bovendien zijn er verschillende richtingen mogelijk: organisatie van de jeugdactiviteiten, PR & communicatie, werving & begeleiding, training/coaching en projectcoördinatie. Zo doen de jongeren niet alleen iets voor een ander, maar bouwen ze ook verder aan hun eigen cv.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De deelnemers spijkeren hun vaardigheden verder bij en kunnen deze goed gebruiken bij hun latere entree op de arbeidsmarkt. Mogelijke referenties komen hierbij eveneens goed van pas. Jongeren ervaren dat je inzetten voor een ander of voor het maatschappelijk belang, je eigen leven enorm verrijkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project geeft YMCA Nederland de mogelijkheid om meer werk te verzetten en meer activiteiten zoals zomerkampen te organiseren, met frisse, gemotiveerde jongeren. Ook kunnen ze daardoor nieuwe vrijwilligers werven, onder de jongeren zelf, maar ook via hun netwerk van kennissen en vrienden. Ook biedt dit kansen om bestaande ervaringen te herijken.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Waar dragen de jongeren die een MDT als deze invullen precies aan bij?
  • Wat trekt meer aan, korte intensieve opdrachten of taken met een langere looptijd? En individueel of in groepjes?

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar van alle achtergronden

Regio

Haaglanden, Rijnmond, Amersfoort/Utrecht, Overijssel, Friesland

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website