Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De MDT Amsterdam valt onder de bestaande Jongeren Informatie Punten (JIP) en Jongeren Service Punten (JSP). Vanuit de JIP en JSP zetten de jongeren zich 6 maanden lang 20 uur per week in voor een gematchte gastorganisatie, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg of cultuur en media. Daarnaast nemen ze 16 dagdelen deel aan een trainings- en vormingsprogramma met o.a. 7 trainingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden, zoals netwerkskills.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Waar liggen mijn interesses, kansen en valkuilen? Dat leren jongeren tijdens deze MDT. Hierdoor ontdekken ze of een bepaalde opleiding of bepaald beroep wel bij hun toekomstperspectief past, waarmee verkeerde keuzes voorkomen worden. Ook leren ze praktische vaardigheden en vergroten ze hun sociale netwerk.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren leren meer culturen kennen. Zo ontstaat een stad met verbonden inwoners. De netwerkpartners werken nauw samen, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Gastorganisaties kunnen een gemotiveerde jongeren als vrijwilliger of toekomstig werknemer aan zich binden.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • In welke mate heeft de MDT voldaan aan de behoeftes en verwachtingen van de deelnemende jongeren? 
  • Wegen de inspanningen en investeringen op tegen de doelen die zijn bereikt? 
  • Welke invulling van training & vorming sluit het beste aan bij de wensen van de deelnemende jongeren en bij de doelstellingen van de MDT? 
  • Zien werkgevers de meerwaarde van jongeren die een MDT-traject doorlopen hebben?
  • Welke voor- en nadelen biedt de samenwerking tussen de vijf stadsdelen bij de uitvoering van de proeftuin voor gezamenlijke ontwikkeling van het jeugdaanbod? 

Doelgroep

Amsterdamse jongeren tussen de 16 en 27 jaar

Gemeente(n)

Amsterdam
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website