Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In 78 dagen beleef je de tijd van je leven! Daarvoor staat het MDT-project van de gemeente Arnhem. In een groep van 20 jongeren van heel verschillende achtergronden gaan 140 jongeren maatschappelijk meedoen in Arnhem door individueel en samen een bijdrage te leveren, te leren van elkaar en van de stad. Jongeren volgen in dit project een EHBO-cursus en een TINO-training, waarin ze als ‘kennis detective’ op zoek gaan naar nog onbekende informatie, waarin ze leren netwerken en kritisch denken. Als groep starten ze, met begeleiding van professionele jongerencoaches, een MDT-activiteit op. Denk aan een wijkvoetbaltoernooi voor jonge kinderen, een cultuurfestival of een campagne tegen zwerfafval. Ze leren hierbij samenwerken, organiseren en waar hun talenten liggen. Daarnaast volgt iedere jongere 21 weken lang 2 dagen per week een zelfgekozen, individuele MDT bij een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld in de zorg, bij een museum of bij een sociale onderneming.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Eigen talenten ontdekken, nieuwe vrienden maken, waardevolle ervaringen opdoen, echt verschil maken… Deelnemers komen een stuk rijker uit deze intensieve proeftuin. Ze weten beter wat ze kunnen en willen in hun (werkzame) toekomst. Bovendien hebben ze een EHBO-diploma op zak, een certificaat met hun kwaliteiten en groei en referenties van de vakmensen die ze begeleidden. En dan is er ook nog een chequeboekje met o.a. theatertickets, cultuurvouchers en waardebonnen voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in onze stad.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project geeft de participatie, integratie en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren een impuls. Het kan helpen om voortijdig schoolverlaten te verminderen en de doorstroom naar werk te versoepelen. 
Samen met de jongeren wordt aan het einde van het traject gekeken hoe zij de positieve maatschappelijke impact ook na afronding van de MDT 026 kunnen doorzetten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Welke jongeren hebben het meeste baat bij de maatschappelijke diensttijd?
  • Welk onderdeel van MDT 026 spreekt jongeren het meeste aan?
  • In hoeverre draagt de maatschappelijke diensttijd bij aan de integratie van jongeren en sociale cohesie in de gemeente?
  • In hoeverre draagt de Arnhemse MDT 026 bij aan het participatieniveau van de jongeren in Arnhem?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 27 jaar, uit Arnhem

Gemeente(n)

Arnhem
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website