Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De na de intake gevormde groepen worden in de oriëntatieperiode een hecht team door o.a. gezamenlijke trainingen en sport. In groepen en individueel leren de jongeren vaardigheden, zoals weerbaar zijn en omgaan met prestatiedruk. Tegelijkertijd ontdekken ze hun talenten, bijvoorbeeld muziek maken. Ook kunnen ze voor hen relevante diploma's behalen. Denk aan EHBO en VCA. Om de sociale cohesie te bevorderen, worden tijdens groepsprojecten o.a. moestuinen ingericht en programma’s voor vluchtelingen samengesteld. Ook zetten de deelnemers zich afzonderlijk in voor maatschappelijke organisaties in de stad. Ter afsluiting stelt elke deelnemer een persoonlijk toekomstplan op en organiseren de jongeren een feestje. Tijdens dit feestje reflecteren ze op de afgelopen periode. Na het programma blijft een coach beschikbaar om te helpen met het uitvoeren van de toekomstplannen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Allereerst: een betere kans op werk door de investering in sociale- en werknemersvaardigheden. Jongeren stappen over hun drempels heen en verrijken hun leefwereld met andere opvattingen en culturen. De diploma’s en certificaten die ze krijgen, kunnen ze aan toekomstige werkgevers laten zien.

  • Voor organisaties en de samenleving

De organisaties worden uitgedaagd om hun (vrijwilligers)activiteiten geschikt te maken voor een jongere doelgroep met het doel vrijwillige inzet aanlokkelijker te maken. Organisaties presenteren zich aan de deelnemers, waardoor zij frisse input kunnen ontvangen en nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. In het algemeen draagt het programma bij aan een (nog) betere integratie van (statushouders)jongeren in de samenleving.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Wat zijn de werkzame bestanddelen van deze programmalijn van MDT en hoe vertalen we deze naar de definitieve regeling MDT?
  • Conflicteert deze opzet van MDT met de huidige wet- en regelgeving of is er voldoende ruimte in de regels?
  • Weten de jongerenvindplaatsen de MDT te vinden en vinden zij het een zinvol instrument
  • Hoe verbind je organisaties in de stad op een duurzame manier en bevorder je de onderlinge samenwerking?

Doelgroep

Dordtse jongeren van 16 tot 27 jaar

Gemeente(n)

Dordrecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website