Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren leren hun belangrijke plek in de maatschappij kennen en durven deze in te nemen. Zij volgen 10 weken een Young Leaderstraining waarin zij leren leiderschap te nemen over hun eigen leven en hun omgeving. De training gaat over verschillende onderwerpen, zoals samenwerken, groepsdruk en organiseren. Iedere training start met een gezamenlijke maaltijd. Na de trainingen doen de deelnemers 3 maanden lang 10 uur per week vrijwilligerswerk. Dit doen zij bij zelfbedachte buurtactiviteiten en door zich in te zetten voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie, een bedrijf of een (groep) ondernemer(s). 4 uur per week krijgen de jongeren individuele en groepscoaching en 2 uur per week is er aanvullende scholing. Ook zijn er leuke vrijetijdsactiviteiten om samen te ondernemen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren leren uiteenlopende organisaties in de regio kennen, en krijgen meer zicht op hun eigen kwaliteiten. Daarmee geven ze een impuls aan hun eigen ontwikkeling en werken ze aan hun toekomst. Ze doen allerlei sociale en praktische vaardigheden op, leren hoe de maatschappij werkt én bouwen een waardevol sociaal netwerk op. De jongeren krijgen ook een vrijwilligersvergoeding, plus certificaten waarop staat hoe zij zich hebben ingezet en wat ze hebben geleerd.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De kloof tussen jongeren, het onderwijs en het bedrijfsleven wordt kleiner, met alle voordelen van dien. In de betrokken gemeenten kampen veel jongeren met maatschappelijke problemen, waardoor zij moeite hebben om hun plek in de samenleving te vinden. Krijgen zij de ruimte om hun talenten te ontdekken en merken ze dat ze belangrijk zijn voor de maatschappij, dan ontstaat een jonge generatie met een positieve kijk op de toekomst. Een generatie die zich willen inzetten voor de wereld om hen heen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kan regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties en vrijwilligerswerk van waarde zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jongeren?
  • Is de aanpak van Local Heroes een geschikte formule voor het terugdringen van schooluitval en jeugdwerkloosheid en daarmee maatschappelijke ongelijkheid?

Doelgroep

Zaanse jongeren met twijfels over hun toekomstperspectief

Gemeente(n)

Oostzaan, Wormerland en Zaanstad

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website