Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij Beeldbrengers maken jongeren wekelijks televisie over alles wat met ‘samenleven’ in de regio Nijmegen te maken heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld een kookprogramma maken met jongeren uit verschillende culturen. Of ze maken een serie van portretten over vluchtelingen die nu in de regio Nijmegen wonen. De deelnemers bezoeken een groot aantal maatschappelijke organisaties en activiteiten en hebben ontmoetingen met diverse inwoners van de regio. Zo doen deelnemers nieuwe ervaringen op én komen ze op veel verschillende plekken. De content wordt uitgezonden op de omroep en via Youtube.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers van dit project krijgen een inwerkperiode waarin zij begeleiding krijgen van een professional die ze de fijne kneepjes van het videovak bijbrengt. Ook kunnen ze eens per maand een masterclass volgen. Zo doen de deelnemers vakgerichte vaardigheden op.

De jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden door de bezoekjes aan maatschappelijke organisaties en de ontmoetingen met verschillende mensen. Na afronding van het project krijgen deelnemers een certificaat met een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.

  • Voor de deelnemende organisaties

Tijdens het project maken de deelnemende jongeren reportages bij minimaal vijftig maatschappelijke organisaties in de regio. Hierdoor wordt voor een groot publiek inzichtelijk wat deze organisaties doen en bereiken ze een nieuwe, jonge doelgroep. Jongeren (als kijkers) worden geactiveerd om mee te doen aan activiteiten van deze organisaties of gebruik te maken van hun diensten. Uiteindelijk zal het in beeld brengen van de samenleving zorgen voor meer onderling begrip bij een groot publiek. Mensen worden geactiveerd, bewust gemaakt van ontwikkelingen in de samenleving en ze worden aangezet tot kritisch denken.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Wat zijn de effecten van dit project op de lokale samenleving en hoe kan dit meetbaar gemaakt worden?
  • Welke leerervaringen doen de deelnemers op naar aanleiding van dit project?
  • Welke kwaliteiten moeten medewerkers hebben om de deelnemers te motiveren tijdens het project?
  • Is intrinsieke motivatie voldoende reden voor de jongeren om deel te nemen?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 23 jaar, géén wo- en hbo-studenten

Regio

Gelderland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website