Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren helpen om hun maatschappelijke diensttijd zó in te vullen dat zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Dat is het doel van dit project. De dorps- en jongerenorganisaties die samenwerken binnen dit project zoeken de jonge mensen in het dorp op en gaan met ze in gesprek. Waar ben jij goed in? Wat zou jij graag anders zien in je dorp? Hoe kunnen we zorgen voor verbetering? Daarna maken de jongeren afspraken over de inhoud en omvang hun maatschappelijke inzet. Ze kunnen bijvoorbeeld een jongerendebat organiseren, het dorpshuis leuker maken of ouderen helpen om te gaan met de computer.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Het resultaat van veel projecten is al snel zichtbaar; de jongeren merken dat ze écht verschil kunnen maken. Dit motiveert ze om maatschappelijk actief te blijven. Daarnaast krijgen de jongeren een certificaat én een geldbedrag. Ze mogen zelf kiezen of ze dit voor zichzelf houden of in hun project steken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door mee te doen aan dit project, geven deelnemende organisaties een boost aan bestaande initiatieven die vergrijzing tegengaan en leefbaarheid op het platteland vergroten. Maar ze dragen vooral bij aan de start van níeuwe initiatieven. De veelal oudere vrijwilligers leren gebruik te maken van de kennis, creativiteit en energie van hun jonge dorpsgenoten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren bij leefbaarheidsvraagstukken betrekken?
  • Hoe kunnen we de talenten van jongeren inzetten om de leefbaarheid van het platteland te vergroten?
  • Welke projecten zetten jongeren op als ze zelf hun MDT in mogen vullen?
  • Hoe bied je als kleinere, lokale organisatie waardevolle MDT

Doelgroep 

Jongeren van 12 tot 27 jaar

Regio

Groningen, Noord-Holland, Limburg

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website