Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Tijdens deze proeftuin worden in vijf Gelderse gemeenten jongerenteams opgezet. Zij vormen samen zelfsturende teams die invulling gaan geven aan de maatschappelijke diensttijd in hun gemeente. Professionals van Kuseemaleiden hen op. Elk team activeert 50 jongeren om mee te doen aan de MDT. Ieder jongerenteam begint met het opstellen van een plan van aanpak. Onder professionele begeleiding vanuit vijf welzijnsinstellingen gaan ze nadenken over beloning voor jongeren, het soort opdrachten dat zij geschikt vinden, de taakverdeling in het team, het bereiken van leeftijdsgenoten en het vinden van passende opdrachten die aansluiten op het talent van de jongere. Wanneer een jongere zijn talent aanbiedt, gaat het team zoeken waar hij dit kan toepassen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het maken van een graffiti-kunstwerk in de hal van een ouderencentrum of spullen inzamelen voor gezinnen die minder te besteden hebben. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren ontwikkelen hun talenten en dragen tegelijkertijd bij aan de leefbaarheid in hun gemeente. Het levert de jongeren ervaring, certificering, geld, opleiding en kansen voor de toekomst op. We richten ons daarbij extra op jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontdekken van hun talenten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project sluit aan bij de specifieke uitdagingen die een gemeente kent en draagt zo bij aan de leefbaarheid in een gemeente. Zo heeft het een meerwaarde heeft voor de samenleving.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Bereiken we meer jongeren en is de motivatie groter? 
  • Verlagen jongeren de drempel om een MDT te vervullen? 
  • Hoe verbinden en betrekken we jongeren die niet uit zichzelf deelnemen aan de MDT?
  • Waar moet het aanbod aan voldoen? 
  • Hoe willen jongeren beloond worden?

Doelgroep 

Jongeren tussen 16 en 27 jaar

Regio

Regio Gelderland

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website