Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Door in een groep stage te lopen bij een – zelf gekozen! – maatschappelijke organisatie, leren deelnemers over het volwassen leven, werk en geld. En natuurlijk over de wereld van de stageplek, in bijvoorbeeld de sport-, cultuur- of natuursector. In de groep praten de jongeren wekelijks over hun onzekerheden, geleerde lessen en persoonlijke doelen. De groepscoach die daarbij helpt, begeleidt ook individueel. Iedere 2 weken is er een inspirerende workshop, bijvoorbeeld over techniek of eenzaamheid. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Meedoen is simpelweg leuk, bijvoorbeeld vanwege het werken in groepen, en een FYD Festival in de startweek. Maar jongeren leren ook zichzelf kennen, verbeteren hun samenwerk-skills en werken aan hun toekomst. Na hun MDT hebben zij een handig netwerk opgebouwd en durven zij gerichte keuzes te maken voor een baan of opleiding. Het certificaat, met daarop de geleerde lessen en opgedane ervaring, komt daarbij goed van pas. Ten slotte is er een kleine vergoeding.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De veelal sociale activiteiten zijn een effectief middel tegen eenzaamheid in de stad. Door de workshops en het werk worden de jongeren zich bewust van hun omgeving en hun rol daarin, wat ze stimuleert om zich langer in te zetten voor de samenleving. De jongeren helpen organisaties mee te gaan met de tijd. Ook krijgen organisaties de kans om jonge werknemers aan zich te binden. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Levert de MDT jongeren voldoende extra vaardigheden op om keuzes te maken voor de toekomst?
  • Slaat binnen het concept MDT de vorm ‘Belgische samenlevingsdienst’ voldoende aan binnen de Nederlandse context?
  • Hoe kan je jongeren voor de langere termijn verbinden aan een maatschappelijke diensttijd?
  • Zijn maatschappelijke partners bereid te investeren (o.a. in tijd) om deze jongeren goed te begeleiden?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 28 jaar

Gemeente(n)

Den Haag (en regiogemeenten als vindplaatsen)

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website