Projectomschrijving

De academische werkplaats Inside-Out wil gemeenten in de regio Nijmegen helpen om beter te sturen op resultaten door adequate effectmeting en onderzoek naar werkzame factoren en methoden. Er worden producten ontwikkeld die gemeenten en de praktijk ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de transformatie:

  • Een dataset met daarin de gekoppelde zorggegevens vanuit meerdere instellingen op het gebied van jeugdhulp (jeugd-ggz, LVB, Jeugdzorg en eerstelijns jeugd-ggz).
  • Een analyse- en presentatiemodel voor het genereren en presenteren van beleidsrelevante informatie op basis van deze dataset.
  • Interactieve werkvormen voor het voeren van een cyclische regionale transformatiedialoog op basis van deze informatie, zodat er verrijking plaatsvindt met de kennis en ervaringen uit de praktijk, inclusief de cliënten.
  • Verdiepende studies naar opvallende inzichten die in de regionale transformatiedialoog worden verkregen.

Regio: Nijmegen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website