Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Inside-Out is een samenwerking tussen jeugd- en opvoedhulp, jeugdggz, jeugdgezondheidszorg, wetenschap, beleid, opleidingen en cliënten. Het doel van het project “De verhalen achter de cijfers” was beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp samen te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp en gemeenten (de zogeheten transformatiedialoog). Het project laat zien dat het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid zulke gesprekken te voeren (vóór de transitie van de jeugdzorg bestond deze manier van werken nog niet). Ook heeft het project geleid tot nieuwe samenwerkingen en tot inzicht in processen om gegevens bij elkaar te brengen. Er is een draaiboek ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van een transformatiedialoog.
Het voeren van transformatiedialogen helpt jeugdhulpinstellingen en gemeenten meer zicht te krijgen op wat nodig is om de jeugdhulp te verbeteren.


Website: www.insideout.nl
Regio: Nijmegen, Arnhem

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website