Projectomschrijving

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen en met betrokken hulpverleners zijn belangrijke voorspellers voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het realiseren van goede samenwerkingsrelaties is echter ingewikkeld. Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Nijmegen, maar ook breder in het land, is kennis en expertise ontwikkeld die (toekomstige) ambulante jeugd- en gezinsprofessionals kunnen gebruiken bij het optimaliseren van hun samenwerkingsvaardigheden. Hoewel eerste initiatieven zijn gestart om deze een plek te geven in het onderwijs en het werkveld, wordt deze expertise nog onvoldoende benut. Om te zorgen dat deze inzichten een plek krijgen in het handelen van (toekomstige) professionals, dat bestaande kennis wordt doorontwikkeld en dat jeugdigen en gezinnen effectievere hulp krijgen, starten partners uit de AWTJ-N een regionaal leernetwerk, waarin locatie -en organisatie overstijgende activiteiten plaatsvinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website