Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! wordt i.s.m. de AW Kindermishandeling opgezet in Veiligheidsregio Kennemerland. Veilig opgroeien van kinderen en het verbeteren van de aanpak bij (dreigende) onveiligheid staan centraal. Inzet is het versterken van samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren. De 3 deelprojecten zijn:

  • Effectief Samenwerken: realisatie van regionale leerwerkgroepen waarin professionals en (ervarings)deskundige ouders en jongeren samenwerken om veilig opgroeien van kinderen te bevorderen en de aanpak bij (vermoedens van) onveiligheid te verbeteren. De Vrije Universiteit en het LOCK ondersteunen de inhoudelijke ontwikkeling van 2 subtrajecten: 1) Kinderparticipatieproject: implementatie van de methodiek 'KinderrechtenNu' en het opleiden van kinderrechtencoaches en 2) Opleidingsaanbod op maat voor professionals.
  • Implementatie van de methodiek GIPS (Gestructureerde & gezinsgerichte Intersectorale Professionele Samenwerking) binnen het ‘Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling’.
  • Ontwikkeling van een transformatiemonitor bij het bevorderen van de veiligheid van kinderen.

Regio: Zuid Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website