Projectomschrijving

Het belangrijkste doel van ST-RAW was om kennis te delen en te zorgen dat kennis wordt toegepast. Kennis waardoor jeugdhulp verbeterd kan worden. Vooral rond het thema eigen kracht. Er is nieuwe kennis verzameld door de werking van het jeugdstelsel in Rotterdam drie jaar lang te onderzoeken. Door de werking van nieuwe vormen van jeugdhulp en preventie te onderzoeken. Door de inzet van vrijwilligers
bij opvoedondersteuning te onderzoeken. En door een nieuwe manier van werken in de jeugdbescherming te onderzoeken. Hierover zijn publicaties geschreven. Ook zijn er allerlei bijeenkomst georganiseerd om kennis te delen. En bijeenkomsten om hulpverleners te trainen. Er zijn trainingen gegeven om problemen bij kinderen en gezinnen beter te herkennen. Trainingen om cultuursensitief te kunnen werken. En
trainingen om te leren jongeren zelf regie te geven over hun leven. Naast kennis uit onderzoek was er aandacht voor ervaringskennis van jongeren en ouders en praktijkkennis van professionals.

Website: www.st-raw.nl
Regio: Rotterdam-Rijnmond

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website