Projectomschrijving

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ richtte zich op 2 hoofdvragen:

  1. ‘Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening’.
  2. ‘De wijze waarop de gemeentelijke jeugdhulp filosofie (beleid, sturing en provisie van jeugdhulp) doorwerkt in de kwaliteit van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp.’

In de projectperiode van 4 jaar zijn 2 promotieonderzoeken uitgevoerd, met een analytische raamwerk en bijbehorende workshop over samenwerking als concreet resultaat. Er zijn tevens 12 Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten uitgevoerd en opgeleverd in de regio IJsselland en Flevoland. De vragen kwamen vanuit het onderwijs en werden samen geïnitieerd met een gemeente en/of praktijkinstelling. In de projectperiode is een online Magazine en een eindfilm opgeleverd. Er werden 19 bijeenkomsten over diverse Community’s of Practice (CoP’s) en 6 (mini)conferenties georganiseerd. Ook is een LAB-dag georganiseerd waar de stem van 17 leerlingen van 3 verschillende VO scholen is gehoord. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website
 

Website: www.samenopschool.org
Regio: Flevoland en IJsselland

Lees over de achtergronden bij de Roadshow van de Academische Werkplaats Samen op School:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website