Projectomschrijving

Onderzoek laat zien dat scholing van (toekomstige) professionals een voorwaarde is om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Bovendien hebben professionals elkaar steeds vaker nodig om kinderen en jongeren veilig, positief en gezond op te laten groeien. Dit vraagt om professionals die bijblijven, die zich ontwikkelen en die in kunnen gaan op nieuwe behoeften. Opleidingen besteden echter nog te weinig aandacht aan de integrale aanpak van kindermishandeling en hebben hun programma’s nog niet optimaal kunnen aanpassen aan deze veranderende beroepspraktijk. Met de oprichting van een regionaal leernetwerk wordt uitvoering gegeven aan het verbinden en samenbrengen van (nieuwe) kennis en expertise rondom het thema Veilig opgroeien. Bovendien wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om gestructureerd van elkaar te leren om van daaruit de transformatie verder en beter te kunnen implementeren. Het regionaal leernetwerk staat voor samenwerken aan: Veilig Opgroeien, Nieuwe impuls, Kennis (VONK).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website