Projectomschrijving

Regionaal leernetwerk (ST-RAW): voor een effectieve kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid.

Er bestaat een noodzaak om (toekomstige) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Een actuele vraag blijft hoe kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid.

Het doel van het regionaal leernetwerk is om kennisontwikkeling en uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid te faciliteren en waarborgen. Om dit te realiseren wordt een werkwijze ontwikkeld waarin gezamenlijk leren centraal staat. Bestaande activiteiten uit het onderwijs, het sociaal domein en de gezondheidszorg worden met elkaar verbonden met specifieke aandacht voor participatie en diversiteit vanuit de doelgroepen. Hiermee worden hulp en ondersteuning door jeugdprofessionals aan jongeren en ouders effectiever gemaakt en de eigen kracht van jongeren en hun gezin versterkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website