Projectomschrijving

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dit doen wij door het aanbieden van Live Online Leren (LOL) trainingen over specifieke thema's, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast wordt intervisie aan de hand van eigen casuïstiek aangeboden in kleine groepjes met een experttrainer voor de digitale klas. De trainers zijn verbonden aan de werkplaatsen ST-RAW, Noord-Brabant, KeTJA en Risicojeugd.
Het project draagt bij aan betere hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Het helpt jeugdprofessionals om een betere aansluiting te vinden bij deze jeugdigen en gezinnen, een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en gepaste hulp te bieden. Het voorziet in de behoefte van professionals aan praktische handvatten en informatie rondom cultuursensitief werken. Alle trainingen worden aangeboden via www.study2go.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website