Projectomschrijving

Waarom dit project

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd en niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen.

Doel

In dit project wordt de huidige LOL training verbeterd en zullen meer professionals in meer gemeenten getraind worden. Verder wordt de training uitgebreid met extra onderdelen.

Voor wie

De training is voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en het onderwijs.

Werkwijze

De LOL training bestaat nu uit 5 onderdelen. We breiden de online training uit met een onderdeel ‘Risicojeugd’. In het trainingsaanbod wordt verder meer ervaringskennis van migrantenjeugd en -ouders verwerkt. Ook wordt het voor professionals mogelijk om online van elkaar te leren. 

4 trainers zijn al opgeleid om de online training te geven. Acht nieuwe trainers uit andere gemeenten worden opgeleid. Zij gaan 250-300 extra professionals trainen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website