Projectomschrijving

Waarom dit project
Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd en niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen.

Activiteiten en resultaat
In dit project zijn 250 professionals uit 46 gemeenten getraind in cultuursensitief werken en herkennen van psychische problematiek en lvb (licht verstandelijke beperking) bij migrantenjeugd. Negen nieuwe trainers zijn opgeleid om de training te geven. Verder is de training uitgebreid met extra onderdelen over risicojeugd. In de training zijn de verhalen en ervaringskennis van migrantenjeugd en -ouders verwerkt. Ook is het voor professionals mogelijk om online van elkaar te leren. De training is geëvalueerd en de meeste deelnemers zijn heel tevreden over wat ze leren, hoe ze leren en over de kennis en kunde van de trainers.

Voor wie
De training is voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en het onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website