Projectomschrijving

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS, een project van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW en Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.
Bijzonder aan het project is de actieve rol van jongeren met psychische problemen. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt knelpunten en succesfactoren van de participatie in kaart. Waarom verlaten jongeren met psychische problemen voortijdig het onderwijs? Wat valt te leren van goede voorbeelden?
Vervolgens gaat het jongerenteam in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten bij instellingen zoals het jongerenloket, het wijkteam en school. Het doel van deze ontmoetingen is om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen om knelpunten in participatie op te lossen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website