Projectomschrijving

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is gebaseerd op samenwerking tussen Tienplus en Neja. KeTJA ondersteunt het werk van Ouder- en Kindteams (OKT’s) en andere professionals en vrijwilligers die opvoeders en kinderen helpen met opvoeden en opgroeien in Amsterdam. De activiteiten zijn gericht op co-productie van kennis en duurzame verankering in praktijk, beleid en beroepsopleidingen.

De werkplaats kent 3 deelprojecten:

  • Het oprichten van een portaal waar professionals, ouders/jeugdigen, vrijwilligers en beleid vragen kunnen stellen gericht op verbetering van de werking van het jeugdstelsel. Door bundeling en toepasbaar maken van bestaande kennis en via praktijkonderzoek worden deze vragen beantwoord.
  • Ondersteuning van de OKT’s door a) articulatie van centrale principes van het werk, resulterend in een werkwijzer.
  • En b) toetsing van en advisering over het lerend systeem rond de OKT’s: ‘hoe leren we?’ en vertaling van kennis naar onderwijs.

Regio: Amsterdam

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website