Projectomschrijving

In 2015 is de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) opgericht. Onderzoekers, de gemeente, praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en jeugd werken hierin samen. KeTJA deed onderzoek naar de kern in het werk van de Ouder- en Kindteams en het leren in deze organisatie. Met als resultaat handreikingen over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit, samenwerken met ketenpartners en gezinnen en over casuïstiekbespreking. In het kennisportaal gaven we via klein onderzoek en door bundeling van kennis antwoord op 33 vragen. Bijvoorbeeld over hoe samen te werken met informele partners; over definities van kwetsbaarheid of eigen regie. Het kennisportaal gaf ook een stem aan jongeren: over hun ervaringen 24-uurs opvang en bejegening. En aan ouders, over hoe zij hun kinderen helpen bij discriminatie. Resultaten zijn te vinden op www.ketja.nl. KeTJA gaat vanaf 2020 door als KeTJA-A, gericht op ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam-Amstelland.

Regio: Amsterdam

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website