Projectomschrijving

Leernetwerk VONK ontwikkelde een film “De schaduwkanten van ouderschap” waarin ouders vertellen over hun worsteling met de moeilijke kanten van ouderschap. Behalve het aanzwengelen van het maatschappelijke debat en het verlagen van de drempel om over deze schaduwkanten in gesprek te gaan, beoogt de film het vakmanschap van professionals rond deze problematiek te vergroten.

VONK ontwikkelt samen met ouders, jeugdigen en professionals rondom de film een onderwijsmodule waarin bovenstaande doelen aan bod komen. Het is een digitale module met een serie podcastafleveringen, waarin verschillende perspectieven aan bod komen, aangevuld met verdiepende groepsbijeenkomsten.

Dit project is gericht op de implementatie van de module. Met de Academie van WIJ-Groningen wordt de module doorontwikkeld voor medewerkers van WIJ en ook wordt de module binnen de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool aangeboden. Daarnaast start een ouderpanel, waarbij Groningse ouders naar aanleiding van de film met elkaar in gesprek gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website