Projectomschrijving

Het project Gezin aan Zet heeft de afgelopen jaren professionals in lokale Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland en Den Haag ondersteund in het verbeteren van evaluaties. Samen met de praktijk is in dit project een handleiding ontwikkeld: 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'. De handleiding bevat praktische tips en aanknopingspunten voor professionals voor het verbeteren van casuistiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met gezinnen en ketenpartners.
Met de implementatie-impuls van ZonMw vergroten we van de toepasbaarheid van de handleiding. Samen met professionals ontwikkelen we komend jaar een online tool op basis van de handleiding. Deze tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken en genereert op basis van een ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat. Naast het ontwikkelen van de tool, ligt een belangrijke focus op het verder verspreiden en borgen van de handleiding en de toepassing hiervan in het dagelijks gebruik.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website