Projectomschrijving

Dit project had als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) en gedragsproblemen. Er is informatie verzameld bij mensen met ASS, hun naasten, hulpverleners en professionals uit onderwijs en belangenbehartiging/beleid. De resultaten maken duidelijk dat gedragsproblemen bij normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis samen hangen met een complex aan interne en externe factoren. Aanbevolen wordt dan ook om op deze combinatie van interne en externe factoren aan te grijpen en  over- en onder prikkeling te managen. Om daarmee gedragsproblemen te verminderen en zo participatie te bevorderen. Dit vergt een duurzame, multi-sectorale aanpak met inzet op zowel micro (individu), meso (gezin/school), exo (zorg/werk) als macro (cultuur-maatschappelijk) niveau. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website