Projectomschrijving

Gemeentelijke wijkteams (jeugd) hebben de opdracht om ouders en jeugd tijdig en effectief te ondersteunen. Bij gezinnen met een migrantenachtergrond, weinig opleiding of afstand tot voorzieningen vraagt dit soms om extra kennis, vaardigheden of inspanningen. In het nieuwe stelsel is er meer dan voorheen aandacht voor outreachend te werken en aansluiten bij netwerken rond gezinnen. Dit biedt kansen, maar betekent in de praktijk nog niet dat de genoemde groepen daadwerkelijk beter worden bereikt en ondersteund.
In dit project bundelen vijf academische werkplaatsen transformatie jeugd (Amsterdam, Utrecht, Twente, Noord-Brabant, Nijmegen) i.s.m. organisaties met diversiteitsexpertise (S-IPI, Al Amal, Pharos) hun krachten met als doel het duurzaam inpassen van kennis over diversiteitsgevoelig werken in het werk van wijkteams in de regio’s. De focus ligt daarbij op a) professionalisering (met extra aandacht voor vluchtelingengezinnen) en b) effectieve samenwerking met informele partners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website