Projectomschrijving

Gemeenten hebben de opdracht om ouders en jeugd tijdig en effectief te ondersteunen. Bij gezinnen met een migratie-achtergrond vraagt dit soms om extra kennis, vaardigheden of inspanningen. Drie academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA Amsterdam, AWTJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio aan gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken. Daarbij gevoed door elkaar en door landelijke kennis van o.a. Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos. In Amsterdam stond deskundigheidsbevordering van medewerkers van het Ouder- en Kindteam centraal, waarbij nauw is aangesloten op het onderlinge leren. In Twente is een Kennisteam diversiteit opgericht en van elkaar geleerd in duo-casuïstiek. In Brabant kwam diversiteitgevoelig werken op de agenda door o.a. gezamenlijke ontbijtsessies voor professionals en studenten, en is werk gemaakt van inbedding van kennis in het hoger onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website