Projectomschrijving

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met het doel om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren d.m.v. innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk.
De doelen van dit project zijn: (1) Bevorderen van het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van de 5 leernetwerken door voort te bouwen op eerdere kennis en ervaringen uit andere leernetwerken; (2) Kennis opdoen over bevorderende en belemmerende factoren voor het proces van opzetten, uitvoeren en borgen van leernetwerken; (3) Inhoudelijke meerwaarde van de leernetwerken zichtbaar maken.
De twee onderzoeksvragen van het project zijn: (1) Hoe ziet het proces er uit om te komen tot een succesvol leernetwerk? (2) Welke meerwaarde hebben de leernetwerken jeugd?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website