Projectomschrijving

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met het doel om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren door middel van innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de leernetwerken en in het proces om te komen tot een succesvol leernetwerk. De meerwaarde van de leernetwerken hebben de onderzoekers geëxpliciteerd met behulp van het waardecreatie raamwerk van Wenger et al. (2011).

Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd:
- Het raamwerk van waardecreatie kan meerwaarde zichtbaar maken. Het geeft taal aan het proces en is daarom ook van belang voor de deelnemers in een leernetwerk.
– De onderzoekers hebben meer kennis verworven over werkbare proceselementen in het opzetten, uitvoeren en borgen van leernetwerken. Een leernetwerk is dynamisch en vraagt om continue afstemming.
Hiervoor is tijd, ruimte en menskracht nodig. Borging van een leernetwerk gaat om het borgen van de dynamiek.
- De onderzoekers hebben mede door hun coaching en begeleiding bijgedragen aan een krachtige leeromgeving in de vijf leernetwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website