Projectomschrijving

De AWJTwente heeft zich ingezet voor het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Daarbij stond de positieve gezondheid van kinderen centraal. Professionals en ouders die in een armoedesituatie leven ontwikkelden samen de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’.
Deze interventie is bedoeld voor ouders die in armoede leven. Via de ouders richtte de interventie zich op verbetering van (de brede) gezondheid van de kinderen, waarbij eigen kracht centraal stond.

De effectstudie laat kleine veranderingen zien bij ouders die de interventie volgden, op ervaren gedragscontrole, sociaal welbevinden en empowerment. De ervaren gezondheid van ouders die de interventie niet volgden, ging achteruit, bij deelnemers aan de interventie bleef dit gelijk. Bij de kinderen van de ouders zijn echter geen effecten gevonden. Op basis van alleen de effectstudie is niet te concluderen dat de interventie effectief is. Wel is het een kansrijk programma waar deelnemende ouders baat bij lijken te hebben. Zij vonden het prettig om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De samenwerking tussen ervaringswerker en professional gaf versterking van elkaars competenties en zorgde voor betere aansluiting bij de deelnemers.

De vijf Klein en fijn projecten die de AWJTwente uitvoerde droegen bij aan meer bewustwording bij professionals over hoe aan te sluiten bij gezinnen in armoede. De dienstverlening werd hierdoor verbeterd.

Website: www.awjtwente.nl
Regio: Twente

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website