Projectomschrijving

Hoofddoel van de werkplaats is de samenwerking in de AWJTwente voortzetten om, met een onderzoeksproject en 5 klein-en-fijn-projecten, de zorg voor kinderen in armoede te verbeteren.
In een onderzoeksproject, waarin gezinnen en zorgprofessionals actief deelnemen, wordt stapsgewijs een methodiek ontwikkeld om armoede gerelateerde problemen te voorkomen bij kinderen van 0 tot 18 jaar:

  • Literatuurstudie en een quickscan van bestaande Twentse interventies.
  • Ontwerp en implementatie van een interventie waarbij Eigen Kracht principes en een public health benadering worden gecombineerd.
  • Een proces- en effectevaluatie met o.a. voeding, beweging, schoolziekteverzuim, sociale participatie, zorggebruik en omgang met armoede als uitkomstmaten.
  • Daarnaast wordt onderzocht hoe professionals samenwerken rondom armoedeproblematiek bij kinderen. Dit geeft input voor opleidingen en competentieontwikkeling van professionals in jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.

Deze Academische Werkplaats vormt een samenwerkingsverband tussen GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion, Eigen Kracht Centrale en de 14 Twentse gemeenten.

Website: www.awjtwente.nl
Regio: Twente

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website