Projectomschrijving

Verbetering en vernieuwing van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, zodat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat is het doel van de Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht.

De buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis hebben een centrale positie. In 3 projecten wordt bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld gericht op de transformatie van het jeugdstelsel. Doelstellingen zijn:

  • Het ontwikkelen van een sterke civil society (burgermaatschappij) in Utrecht met een rol voor de buurtteams.
  • Het behandelen van complexe gedrags- en gezinsproblemen in de wijk met ondersteuning van het sociale netwerk.
  • Het ontwikkelen van een hoogwaardige en effectieve generalistische basiszorg.

Daarnaast worden in kortlopende klein-en-fijn projecten onderzoeks- en ontwikkelvragen beantwoord die worden gesteld door jeugdigen, hun opvoeders en de (in)formele zorg.

Naast Lokalis nemen deel: Jeugdgezondheidszorg, Youké, JIJ Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut en Trimbos-instituut.

Regio: Utrecht Stad

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website