Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Met z'n allen aan de dialoogtafel
Auteur(s): Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L., Serra, M.
Tijdschrift: Kind en Adolescent Praktijk
Start- en eindpagina: 40 - 43
Publicatiedatum: 01-03-2017
DOI: https://doi.org/10.1007/s12454-017-0010-1

Titel: De Friese Dialoogtafel in de Transformatie Jeugd
Auteur(s): Dr. Anja Holwerda, Dr. Alona Labun, Dr. Liesbet Heyse, Dr. Marike Serra
Tijdschrift: Kind en Adolescent Praktijk
Start- en eindpagina: 1 - 2
Publicatiedatum: 01-03-2017

(Online) Filmmateriaal
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Animatiefilmpje over dialoogtafels t.b.v. het informeren van jeugdigen en ouders over de methodiek (versie oktober 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-10-2017
URL:https://www.youtube.com/watch?v=HoDpeGXt9gY&feature=youtu.be

Titel: Filmpje over de ervaringen van verschillende deelnemers aan een dialoogtafel (versie april 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-04-2018
URL:https://www.youtube.com/watch?v=18RVE6rLsZM&feature=youtu.be

Titel: Vlog site visit ZonMw aan de AWTJF (9 april 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 09-04-2018
URL:https://www.youtube.com/watch?v=J6Z9Xe0kntI&feature=youtu.be

Titel: AWTJF: een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd (AWTJF stelt zich voor)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in samenwerking met ZonMw en Meinoud Sportel
Publicatiedatum: 01-12-2015
URL:https://www.youtube.com/watch?v=Ky9bE2p9BDI

Titel: Animatiefilmpje voor jeugdigen en ouders over het 'hoe en wat' van de dialoogtafels
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in nauwe samenwerking met jeugdigen en ouders
Publicatiedatum: 01-02-2017

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Uitgebreide handleiding dialoogtafelmethodiek voor toekomstige gebruikers (versie november 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-11-2018

Titel: Uitgebreide handleiding dialoogtafel methodiek voor toekomstige gebruikers
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in nauwe samenwerking met jeugdigen, ouders, professionals en docenten
Publicatiedatum: 01-03-2017

Titel: Voorlichting dialoogtafelmethodiek t.b.v. toekomstige gebruikers (versie november 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-11-2018
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/publicaties/

Titel: Voorlichtingsmateriaal over de dialoogtafel methodiek voor professionals en andere geïnteresseerden
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 01-01-2017

Titel: AWTJF Flyer met daarop informatie over de achtergrond, doelstelling, verwachte opbrengsten en samenwerkingspartners van de werkplaats
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in samenwerking met ZonMw
Publicatiedatum: 24-11-2015

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Presentatie "Collaborative governance in Frisian youth care: identifying success & risk factors through dialogue"
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 16-01-2017

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens overleg Denktank Zorgbelang
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 15-12-2016

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens overleg communicatiemedewerkers van de AWTJF partner organisaties d.d. 16 februari 2017
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 16-02-2017

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens Ambtelijk overleg Zorg voor Jeugd d.d. 6 april 2017
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 06-04-2017

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens Netwerkbijeenkomst AWTJF partner organisaties d.d. 30 november 2017
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 30-11-2017

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens bijeenkomst cliëntenraad van Jeugdhulp Friesland d.d. 22 januari 2018
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 22-01-2018

Titel: Presentatie over de dialoogtafels tijdens de ZonMw site-visit aan de AWTJF d.d. 9 april 2018
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 09-04-2018

Titel: Netwerktafel (overstijgende dialoogtafel) rondom thema gezamenlijke besluitvorming (Congres Jeugd in Onderzoek d.d. 24 mei 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 24-05-2018

Titel: Presentatie AWTJF voor de ZonMw commissie i.h.k.v. het beoordelingstraject van de AWTJF-subsidieaanvraag (Utrecht)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 02-07-2015

Titel: Presentatie AWTJF tijdens het overleg portefeuillehouders Onderwijs, Jeugd & Sport van de Vereniging Friese Gemeenten (Beetsterzwaag)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 28-10-2015

Titel: Presentatie AWTJF tijdens de ZonMw Kick-off bijeenkomst voor de AWTJ’s (Utrecht)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 24-11-2015

Titel: Presentatie en interactieve sessie AWTJF tijdens de regionale feestelijke startbijeenkomst van de Friese werkplaats (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 14-01-2016

Titel: Presentatie AWTJF t.b.v. de beleidsadviseurs jeugd van de vier deelnemende gemeenten in het dialoogtafel project (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 12-01-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens het ZonMw-overleg over het professionaliseren van jeugdteams Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (Utrecht)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 08-03-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens het Koperen Beraad - een gremium waarin ketenpartners rondom de jeugdzorg in Friesland elkaar drie keer per jaar ontmoeten (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 11-03-2016

Titel: Presentatie AWTJF t.b.v. sociaal werkers tijdens het teamoverleg van wijkteam Noord (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 24-03-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens het overleg van Fries Sociaal Planbureau (FSP) m.b.t. het ontwikkelen van de Monitor Friese Gebiedsteams (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 25-04-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens de ZonMw coördinatorenbijeenkomst (Utrecht)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 04-04-2016

Titel: Presentatie AWTJF t.b.v. sociaal werkers tijdens het teamoverleg van gebiedsteam Weststellingwerf (Noordwolde)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 13-07-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens de ZonMw coördinatorenbijeenkomst (Utrecht)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 10-10-2016

Titel: Presentatie AWTJF tijdens de gezamenlijke verkennende bijeenkomst met C4Youth (Groningen)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 25-10-2016

Titel: Presentatie / Pitch AWTJF tijdens de Voor de Jeugd dag (Amsterdam)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 05-10-2015

Titel: Presentatie / workshop over de dialoogtafelmethodiek tijdens overleg sociaal werkers / contactpersonen wijk- en gebiedsteams deelnemende aan het dialoogtafel project gemeenten
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 24-01-2017

Titel: Workshop “Dialoogtafels: jeugdige, ouders en professionals in gesprek over ontvangen zorg” (NJi Congres Leren in de wijk, d.d. 30 januari 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 30-01-2017

Titel: Workshop "Dialoogtafels: jeugdige, ouders en professionals in gesprek over ontvangen zorg” (Congres Jeugd in Onderzoek, d.d. 13 maart 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 13-03-2017

Titel: Bijdrage aan Symposium 'Professionalisering door verbinding van werkveld aan opleiding en onderzoek’(Nederlands Congres Volksgezondheid d.d. 12 april 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 12-04-2017

Titel: Workshop over de dialoogtafelmethodiek tijdens refereerbijeenkomst “Reflectie, zo doe je dat?! Stilstaan is vooruitgaan: methoden voor reflectie in de dagelijkse praktijk” t.b.v. professionals in de zorg voor jeugd d.d. 25 januari 2018 (SKJ-accreditatie)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 25-01-2018

Titel: Workshop over de dialoogtafelmethodiek tijdens themamiddag Gedragswetenschappers Jeugdhulp Friesland d.d. 12 april 2018
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 12-04-2018

Titel: Presentatie en interactieve workshop AWTJF tijdens het Congres Zorgbelang Fryslan (Heerenveen)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 29-10-2015

Titel: Presentatie en interactieve workshop AWTJF tijdens het Symposium Zorg voor Jeugd van Noordelijke Hoogeschool Leeuwarden (NHL)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 29-01-2016

Titel: Presentatie en interactieve werksessie AWTJF met jongeren bij de Jeugdsoos in Camminghaburen (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in samenwerking met regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland en WELLZO Jongerenwerk
Publicatiedatum: 10-05-2016

Titel: Presentatie en interactieve werksessie AWTJF met jongeren bij JIMMY’s (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in samenwerking met WELLZO Jongerenwerk
Publicatiedatum: 16-06-2016

Titel: Presentatie en interactieve workshop AWTJF tijdens de Zorgmarkt ‘Het kind verbindt’ (Leeuwarden)
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 10-11-2016

Titel: Presentatie en interactieve sessie tijdens de AWTJF-Netwerkbijeenkomst voor partner organisaties
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Publicatiedatum: 10-11-2016

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Website Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
Auteur(s): Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in samenwerking met Tjeerd van der Velde Vormgeving
Publicatiedatum: 18-05-2016
URL:www.awtjf.nl

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Digitale flyer ‘Eerste ervaringen deelnemers dialoogtafels’ (versie april 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-04-2017
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Digitale flyer ‘Eerste uitkomsten, leerpunten, uitdagingen vanuit dialoogtafels’ (versie april 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-04-2017
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Factsheet Overstijgende Dialoogtafel “Gezamenlijke besluitvorming binnen de jeugdhulp: Beslissen in dialoog met ouders en jeugdigen, zowel over te stellen doelen als over mogelijke ondersteuning” (versie 30 november 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 30-11-2017
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Factsheet Overstijgende Dialoogtafel “Samenwerking, overdracht en afstemming binnen de jeugdhulp: Tussen diverse typen hulpverlening, met name bij overgangsmomenten tussen hulpverleningstypen en/of instellingen” (versie november 2017)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-11-2017
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Factsheet ‘De Friese jeugdhulp in context: een schets van vier gemeenten’ (versie 25 april 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 25-04-2018
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Factsheet ‘Kenmerken van casuïstiek besproken tijdens de dialoogtafels’ (versie april 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-04-2018
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Factsheet Overstijgende Dialoogtafel “Gezamenlijke besluitvorming binnen de jeugdhulp: Beslissen in dialoog met ouders en jeugdigen” (congres Jeugd in Onderzoek d.d. 24 mei 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 24-05-2018
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/factsheets/

Titel: Praktijkverhaal ‘Aan de dialoogtafel: deelnemers aan het woord’ (versie juli 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-07-2018
URL:https://awtjf.nl/academische-werkplaats-projecten/dialoogtafels/publicaties/

Titel: Infographic ‘Aan de slag met de dialoogtafel’ (versie augustus 2018)
Auteur(s): AWTJF
Publicatiedatum: 01-08-2018
URL:https://infogram.com/1p7v9gj1d5xq65cz2jge7nnlpnhnvxv0drv?live

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website