Projectomschrijving

C4Youth 2.0 bouwt aan een duurzaam, (kosten)effectief en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen. Uitgangspunten zijn: innovatie; kenniscirculatie en monitoren van effecten.
Voor de komende jaren is gezamenlijk gekozen voor het uitvoeren van de volgende, met elkaar verbonden projecten:

  • Versterken basisondersteuning; het versterken van de kwaliteit van de lokale basisondersteuning rondom het gewone opvoeden en opgroeien in 23 gemeenten in de provincie Groningen.
  • Doorontwikkeling Expertpool; het doorontwikkelen en versterken van een provinciebrede expertpool. De expertpool biedt advies, consultatie en diagnostiek.
  • Monitoring transformatie zorg voor Jeugd; het ontwikkelen en toepassen van indicatoren voor  het monitoren van de basisondersteuning en de expertpool, om verbeterpunten in kaart te brengen.

De basis van C4Youth 2.0 is een stevig samenwerkingsverband van gemeenten, praktijkorganisaties en kennisinstellingen. Er wordt voortgebouwd op de ervaringen van C4Youth en optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren.

Website: www.C4youth.nl
Regio: Provincie Groningen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website