Projectomschrijving

C4Youth 2.0 bouwde aan een duurzaam en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen, met als uitgangspunten zijn: innovatie; kenniscirculatie en monitoren van effecten. De basis van C4Youth 2.0 is een stevig samenwerkingsverband van gemeenten, praktijkorganisaties en kennisinstellingen. Er werd voortgebouwd op de ervaringen van C4Youth 1.0 en hiermee optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren. In de periode 2016-2019 werden de volgende projecten uitgevoerd:

  • Versterken basisondersteuning: we versterkten de kwaliteit van de lokale basisondersteuning wat betreft het gewone opvoeden en opgroeien in de Groningse gemeenten.
  • Participatie van ouders en jongeren: we ontwikkelde een visie op participatie en experimenteerden met methoden die bijdroegen aan de doelstellingen van C4Youth en tegelijkertijd zorgen voor een goede aansluiting bij de leefwereld van ouders en jongeren.
  • Monitoring transformatie zorg voor Jeugd: we zetten de eerste stappen in de ontwikkeling van een transformatiemonitor die inzicht geeft in hoeverre de gewenste beweging naar voren (i.e. meer preventieve en minder specialistische jeugdhulp) ook daadwerkelijk wordt bereikt.


Website: www.C4youth.nl
Regio: Provincie Groningen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website