Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Risicojeugd komt voort uit de landelijke AW Forensische Zorg Jeugd en werkt bovenregionaal. De doelgroep bestaat uit dat deel van de kinderen en jongeren in Nederland die met ernstige problemen kampen, zoals schooluitval, psychische problematiek, gezinsproblemen, ernstige gedragsproblemen, soms zelfs justitiecontacten. Deze doelgroep is voor elke gemeente klein, maar heeft wel veel impact.

De Academische Werkplaats behandelt drie hoofdthema’s: signalering, bejegening en gezamenlijk leren. Binnen de thema’s wordt gekeken naar kinderen en adolescenten, jongens en meisjes, allochtonen en autochtonen. Er zijn drie deelprojecten:

  • Hoe beoordelen wijkteams signalen over risicojeugd, zodat specialistische zorg wordt voorkomen?
  • Hoe gaan professionals om met risicojeugd en hun ouders, zodat samenwerking tussen hulpverlening en het gezin ontstaat?
  • Hoe blijven we gezamenlijk leren over risicojeugd?

De kennis uit de landelijke AW Forensische Zorg Jeugd en kennis uit de deelnemende gemeenten Utrecht, Amsterdam en Almere vormen het uitgangspunt.

Regio: De AWRJ werkt bovenregionaal samen met gemeenten waarmee vanuit de AWFZJ al een samenwerking bestaat (Amsterdam, Utrecht, Holland-Rijnland, Almere).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website