Projectomschrijving

De Academische Werkplaats (AW) SAMEN, Gezin aan Zet ondersteunt jeugdteams in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag bij het versterken van de regie van gezinnen. Hiervoor wordt een zelfevaluatiecyclus ontwikkeld, bedoeld om  het zelflerend en zelfsturend vermogen van  jeugdteams te versterken.

Daarbij geeft de werkplaats inzicht in werkzame en belemmerende factoren in het bieden van gepaste, vraaggerichte hulp door jeugdteams, gericht op eigen regie van gezinnen. En wordt onderzocht of de transformatiedoelen behaald worden, zoals het versterken van eigen mogelijkheden en het betrekken van de sociale omgeving. Naar aanleiding van de bevindingen worden scholingsmodules voor onderwijs en beroepspraktijk ontwikkeld.  

De AW SAMEN, Gezin aan Zet is onderdeel van de bestaande AW Samen voor de Jeugd. Gemeenten in Holland Rijnland en Haaglanden ondersteunen de werkplaats en leveren een substantiële financiële bijdrage. Ouders en jongeren zijn expliciet betrokken in deze werkplaats. Ook is er nauwe samenwerking met andere werkplaatsen, zoals de AW risicojeugd.

Regio: Holland Rijnland en Den Haag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website