Projectomschrijving

De Academische Werkplaats SAMEN is een leer- en onderzoeksnetwerk met praktijkpartijen door de hele keten van zorg voor jeugd, gemeenten en hogescholen/kennisinstituten voor de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Steeds meer werken wij samen met gezinnen onder het motto ‘nothing about us, without us’. Wij ontwikkelen kennis en benutten deze en bestaande kennis maximaal door:

  • onderzoeksactiviteiten naar de jeugdsector om deze te versterken en te verankeren;
  • scholing en workshops te verzorgen;
  • (wetenschappelijke) kennis te verspreiden;
  • en ouders en jeugdigen, beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs te verbinden.

We doen dat in projecten zoals Gezin aan Zet en SAMEN werken, SAMEN leren. We zorgen ervoor dat kennishiaten uit de praktijk worden opgehaald en de leerlessen uit projecten echt toegepast worden in de hulpverlening door samen te werken in Leernetwerken. In deze leernetwerken werken onze partners samen om de ingewikkelde vraagstukken die ons binden beter te begrijpen en te profiteren van elkaars ervaring, expertise en wetenschappelijke kennis.

Website: www.awsamen.nl
Regio: Holland Rijnland en Den Haag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website