Projectomschrijving

Een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-en druk gedrag blijkt in het hulpcircuit terecht te komen. Dit roept allerlei vragen op vanuit de samenleving en de wetenschap rond de beste aanpak van deze kinderen. Doel van de Academische Werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. Het betreft een samenwerking tussen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit, de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ook diverse gemeenten, andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende onderwijsorganisaties, oudervereniging Balans en tal van zorginstellingen voor jeugd nemen deel aan de werkplaats, dat onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk dichter bij elkaar moet brengen. De werkplaats werkt onder meer binnen het Stepped Diagnosis model in diverse projecten aan verbetering van voorlichting, de ontwikkeling van laagdrempelige gedragstherapeutische programma’s voor de aanpak van druk gedrag en onderzoekt de effecten van langdurig medicatiegebruik en mogelijkheden voor het afbouwen van medicatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website