Projectomschrijving

Uit de praktijk blijkt dat professionals drempels ervaren om cliënten en de omgeving te betrekken bij hulpverleningsplannen voor de jeugd. Daarnaast blijkt het betrekken van ouders en kinderen in onderzoek nog niet vanzelfsprekend. Daarom is deze Verspreidings- en Implementatie IMPuls (VIMP) in het leven geroepen. Kennis en producten op het gebied van cliënt- en omgevingsgericht werken, die zijn ontwikkeld in vijf projecten van academische werkplaatsen jeugd, zullen toegankelijk worden gemaakt voor de praktijk.

  • Handreiking optimaliseren van de implementatie en uitvoering van 1 Gezin, 1 Plan (Samen voor de Jeugd)
  • Handleiding, training en monitor methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) (Samen voor de Jeugd)
  • Vraagwijzer cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek(Inside out – in samenwerking met Zorgbelang Gelderland)
  • Gezinsgericht werken: een programma met bijbehorende training voor betrekken van ouders bij behandeling in de residentiële forensische jeugdzorg, indiceren en inzetten van gezinstherapie (Forensische Zorg voor Jeugd)
  • Communicatie in de zorg voor jeugd: nieuwe inzichten rond cliëntgerichte communicatie in de zorg voor jeugd (C4Youth).
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website