Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: What factors increase Dutch child health care professionals’ adherence to a national guideline on preventing child abuse and neglect?
Auteur(s): Konijnendijk, Annemieke A.J., Boere-Boonekamp, Magda M., Fleuren, Margot A.H., Haasnoot, Maria E., Need, Ariana
Tijdschrift: Child Abuse & Neglect
Start- en eindpagina: 118 - 127
Publicatiedatum: 09-03-2016
DOI: 10.1016/j.chiabu.2015.11.006

Titel: A qualitative exploration of factors that facilitate and impede adherence to child abuse prevention guidelines in Dutch preventive child health care
Auteur(s): Konijnendijk, Annemieke A.J., Boere-Boonekamp, Magda M., Haasnoot-Smallegange, Riet M.E., Need, Ariana
Tijdschrift: Journal of Evaluation in Clinical Practice
Start- en eindpagina: 417 - 424
Publicatiedatum: 09-05-2014
DOI: 10.1111/jep.12155

Titel: Klein-en-Fijn project: Motivaties van maatschappelijk werkers voor het wel of niet verwijzen naar de Begeleide OmgangsRegeling van Humanitas
Auteur(s): E.M. Oosterkamp-Szwajcer M.T. Cerneus-Hoffman M. Elferink I. Harmsen M. Kamp M.M.M. Krijnsen
Tijdschrift: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 381 - 383
Publicatiedatum: 09-10-2013

Titel: Klein-en-Fijn project: Groeicurve en borstvoeding
Auteur(s): E. A. K. M. de Gauw M. J. H. Plentinger-Hagemeier H. M. Peters M. E. R. Haasnoot-Smallegange
Tijdschrift: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Start- en eindpagina: 2 - 7
Publicatiedatum: 02-02-2017

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Klein-en-Fijn project: De rol van buddy's bij adolescenten met chronische longaandoeningen
Auteur(s): J. van der Helden L. Natter L. Metske E. Oosterkamp-Szwajcer M. Rouwette G. Holsbrink-Engels
Publicatiedatum: 16-06-2014
URL:http://bit.ly/2oYk2wi

Titel: Klein-en-Fijn project: Cultuuromslag alcoholgebruik jongeren: gemeente Tubbergen en Dinkelland
Auteur(s): E.M. Oosterkamp-Szwajcer R. Bijker C. Krabbenbos
Publicatiedatum: 15-07-2014
URL:http://bit.ly/2pkhs6t

Titel: Klein-en-Fijn project: Jeugdgezondheidszorg aan migrantenkinderen in Twente
Auteur(s): E. Oosterkamp-Szwajcer M. Jansen G. Holsbrink-Engels
Publicatiedatum: 08-04-2013
URL:http://bit.ly/2oY5M6R

Titel: Klein-en-Fijn Project: Competentieprofielen CJG-medewerkers: een self-assesmentinstrument
Auteur(s): Jack de Swart Karin Keur Nicole ter Huurne Daphne Pleiter
Publicatiedatum: 25-06-2012
URL:http://bit.ly/2o5pq2S

Titel: Klein-en-Fijn project: Ouders met psychiatrische problemen en het bespreken van hun rol als opvoeder met hulpverleners
Auteur(s): Oosterkamp-Szwajcer, E.M. Blokzijl-Voshol, M. Gabay, D. Sögüt, P.
Publicatiedatum: 28-10-2016
URL:http://bit.ly/2p1aF20

Titel: Klein-en-Fijn project: Sociaal medische indicatie (SMI)
Auteur(s): Lian Vree Egberts Susan Damhuis
Publicatiedatum: 20-09-2012
URL:http://bit.ly/2onHViV

Titel: Klein-en-fijn project: Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma
Auteur(s): Overkamp, I.
Publicatiedatum: 01-08-2012
URL:http://bit.ly/2nZql15

Titel: Klein-en-Fijn project: rapport competentieprofielen CJG medewerkers/Loes medewerkers
Auteur(s): J. de Swart K. Keur N. ter Huurne D. Pleiter
Publicatiedatum: 25-06-2012
URL:http://bit.ly/2pkbiDi

Titel: Klein-en-Fijn project: Tevredenheid dienstverlening Loes-loket
Auteur(s): Marije Minkjan Mieke Hartlief Helma Hendriks
Publicatiedatum: 25-06-2012
URL:http://bit.ly/2nYcVpD

Titel: Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 in Twente
Auteur(s): C. Olde Reuver of Briel M. Boere-Boonekamp K. Douw R. Haasnoot
Publicatiedatum: 30-09-2011
URL:http://bit.ly/2oMCewV

Titel: Postpartum depressie: het huisbezoek en de screening door jeugdverpleegkundigen
Auteur(s): A. van der Zee - van den Berg
Publicatiedatum: 03-12-2012
URL:http://bit.ly/2oMGH2u

Titel: De aandachtsfunctionaris kindermishandeling: een analyse
Auteur(s): M. Bakker R. Oudbier M. Boere-Boonekamp A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 08-07-2015
URL:http://bit.ly/2pM3JGG

Titel: Supporting adherence to the guideline of secundary prevention of child abuse
Auteur(s): R. Joosse S. Kelders A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 20-06-2013
URL:http://bit.ly/2qmop5l

Titel: Studying the facilitating and impeding factors regarding the use of the meldcode among maternity nurses
Auteur(s): D. Loch M. Pieterse A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 17-06-2013
URL:http://bit.ly/2qsX68P

Titel: Determinanten voor het gebruik van de KNMG-meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur(s): D. Blomer M. Pieterse A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 28-06-2013
URL:http://bit.ly/2oMONba

Titel: Persoonsgericht en taakgerichte communicatieve competenties van professionals op het consultatiebureau
Auteur(s): M. Wierenga M. van Londen M. de Winter M. Boere-Boonekamp A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 25-06-2012
URL:http://bit.ly/2pxICqT

Titel: Brochure Kwetsbare kinderen AWJTwente
Auteur(s): ZonMw, M. Senten Academische Werkplaats Jeugd in Twente
Publicatiedatum: 09-03-2017
URL:http://www.awjtwente.nl/images/Kwetsbare_kinderen_AWJTwente.pdf

Titel: Klein-en-Fijn project: alcohol en drugsgebruik Rijssen-Holten
Auteur(s): E.M. Oosterkamp-Swajcer K. Lansink M. Piekartz F. Pril S. Veelers
Publicatiedatum: 27-02-2015
URL:http://bit.ly/2pzD7sm

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Timmer
Publicatiedatum: 15-06-2016
URL:http://bit.ly/2oYokn5

Titel: Klein-en-Fijn project: Zorg voor migrantenkinderen in de JGZ
Auteur(s): Oosterkamp, E.M. Jansen, M. Holsbrink-Engels, G.A.
Publicatiedatum: 01-04-2017
URL:http://bit.ly/2oY5M6R

Titel: Klein-en-Fijn project: Adolescenten (deel 1)
Auteur(s): Karen de Vries
Publicatiedatum: 24-07-2013
URL:http://bit.ly/2omjn8r

Titel: Klein-en-Fijn project: Adolescenten (deel 2)
Auteur(s): Wieteke Stooker
Publicatiedatum: 01-07-2014
URL:http://bit.ly/2ppdkiE

Titel: Klein-en-Fijn project: Begeleide Omgangsregeling Humanitas (BOR)
Auteur(s): Oosterkamp-Szwajcer, E.M. Elferink, M. Harmsen, I. Kamp, M.R.
Publicatiedatum: 01-06-2012
URL:http://bit.ly/2nFyo3T

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Presentatie onderzoek tijdens europees congres over kindermishandeling
Auteur(s): A. Konijendijk
Publicatiedatum: 30-09-2017

Titel: Factors facilitating and impeding Dutch child health care professifonals' adherence to child abuse prevention guide lines. A mixed methods approach
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot M. Fleuren
Publicatiedatum: 22-05-2014
URL:http://bit.ly/2oYHjxO

Titel: Factors facilitating and impeding Dutch child Healthcare professionals' use of the guideline secondary prevention child abuse
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot
Publicatiedatum: 27-06-2013
URL:http://bit.ly/2oYrtmT

Titel: Presentatie onderzoek tijdens European child health meeting in Dublin, mei 2013
Auteur(s): A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 30-05-2017

Titel: Barriers and facilitators to youth health care professionals’ adherence with a guideline on secondary prevention of child abuse.
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp A. Need R. Haasnoot
Publicatiedatum: 23-05-2012
URL:http://bit.ly/2puOBuv

Titel: Een digitaal hulpmiddel bij het werken volgens richtlijnen kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg: effecten, kosten en waardering.
Auteur(s): A. Konijendijk
Publicatiedatum: 09-03-2015

Titel: Ondersteuning van de JGZ-richtlijn kindermishandeling in het digitaal dossier
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp R. Haasnoot A. Need
Publicatiedatum: 16-05-2014
URL:http://bit.ly/2oVKNAr

Titel: Kindermishandeling en huiselijk geweld
Auteur(s): R. Haasnoot R. Rijlaarsdam A. Konijnendijk S. Haafkes F. Marinus
Publicatiedatum: 14-12-2012
URL:https://prezi.com/juys2ejitbv6/preventie-leuven/

Titel: Workshop meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur(s): A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 10-02-2012
URL:http://bit.ly/2qmwqaz

Titel: Workshop: de weg van screening naar interventie
Auteur(s): L. Alberts A. van der Zee-van den Berg
Publicatiedatum: 11-02-2016
URL:http://bit.ly/2oYF7GH

Titel: Samenwerking rond postpartum depressie
Auteur(s): A. van der Zee - van den Berg
Publicatiedatum: 10-02-2017
URL:http://bit.ly/2pk5lGu

Titel: Screening op PPD in de JGZ: Onderzoek in voorbereidende fase
Auteur(s): Afstemming met het werkveld
Publicatiedatum: 19-03-2012
URL:http://bit.ly/2qmdlVW

Titel: Effects and costs of a computerised decision support system in preventive child health care.
Auteur(s): A. Konijnendijk
Publicatiedatum: 22-05-2015

Titel: Secundaire preventie van kindermishandeling
Auteur(s): A. Konijnendijk M. Boere-Boonekamp R. Haasnoot A. Need
Publicatiedatum: 19-03-2012
URL:http://bit.ly/2oYqLWS

Titel: Klein-en-Fijn project: niet verschenen kinderen
Auteur(s): S. Drossaert G. Veurink F. Sieverink H. Peters M. Cerneus
Publicatiedatum: 14-02-2014
URL:http://bit.ly/2puUJTu

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: website Acadmische Werkplaats Jeugd in Twente
Auteur(s): M. Cerneus J. Waleczek
Publicatiedatum: 04-04-2011
URL:www.awjtwente.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website