Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ‘Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’, heeft van 2010 tot 2016 gewerkt aan het ontwikkelen van een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur, waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar werden gebracht. De samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), eerstelijnspartners en Twentse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) speelde daarbij een belangrijke rol. De werkplaats heeft onderzoek ingezet om concrete vragen uit de 14 betrokken gemeenten te beantwoorden, om vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en te implementeren.

Resultaten

Naast 2 promotietrajecten, op de thema’s postpartum depressie en preventie van kindermishandeling, is ook een aantal ‘klein-en-fijn projecten’ uitgevoerd; projecten die acute praktijk- of beleidsvragen uitwerken met behulp van kortdurend onderzoek. De resultaten hiervan kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Zo wordt dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk nu eerder ingezet. Ook andere projecten hebben veranderingen in de praktijk opgeleverd. Naar aanleiding van een onderzoek naar de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg schoolgaande adolescenten kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, zijn verschillende scholen contactmomenten gaan organiseren. Een onderzoek naar de manier waarop de jeugdgezondheidszorg extra zorg aan migrantenkinderen kan bieden, is aanleiding geweest om deze zorg daadwerkelijk beter te organiseren en heeft ook inhoudelijke input voor de toolkit ‘Diversiteitsgevoelig werken en opleiden’ opgeleverd. Verder is het contact tussen jeugdartsen en kinderartsen rond de zorg voor kinderen met astma verbeterd op basis van een project van de AWJTwente.

Vervolg

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente zet haar activiteiten voort in de AWJTwente: versterking van zorg voor kinderen in armoede (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website