Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenings- en GGZ instellingen, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de Radboud Universiteit, gemeenten in de regio Nijmegen en provincie Gelderland. De werkplaats heeft zich tussen 2010 en 2016 gericht op preventie, behandeling, beleid, onderzoek, onderwijs en training met betrekking tot internaliserende problemen zoals angst, depressie en sociale teruggetrokkenheid, van jongeren en hun gezinnen. De centrale doelstelling van de academische werkplaats was het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan deze doelgroep.

Resultaten

Binnen de werkplaats zijn 8 promotieonderzoeken uitgevoerd binnen jeugdhulp instellingen, waarin concrete vraagstukken uit de praktijk van professionals werden aangepakt, vooral over de behandeling van angst en depressie. De betrokken instellingen zijn steeds meer gezamenlijk onderzoek gaan doen, waardoor de werkplaats zich heeft ontwikkeld tot een netwerk van organisaties die de zorg voor kinderen en jongeren wil verbeteren. 

Inside-Out heeft in verschillende deelprojecten preventie- en interventieprogramma’s rond angst, depressie en PTSS onderzocht op hun effectiviteit, zoals Dappere Kat, Intensieve Trauma Behandeling en Op Volle Kracht. Een aantal resultaten daarvan wordt al in de praktijk toegepast. Daarnaast heeft de werkplaats onder meer het instrument SPRING ontwikkeld voor het vroegtijdig signaleren van angststoornissen bij kinderen en de Vraagwijzer cliëntenparticipatie in onderzoek om opvoeders en jongeren in onderzoek te betrekken. Samen met de werkplaatsen AWFZJ en C4Youth heeft Inside-Out een handige Toolkit ROM samengesteld met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) stimuleren. Inside-Out onderzocht ook de effectiviteit van feedback van cliënten in de Jeugd-GGZ aan hun behandelaars met behulp van ROM. Met het magazine In dialoog! hebben 4 werkplaatsen (C4Youth, Inside-Out, Samen voor de Jeugd en AWFZJ) hun ervaringen en resultaten gedeeld om anderen te inspireren meer cliënt- en omgevingsgestuurd te werken.

Vervolg

Inside-Out zet haar activiteiten voort, o.a. in het project Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van Inside-Out

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website