Projectomschrijving

DWARS, academische werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Rotterdamse stadsregio, is een samenwerking tussen ErasmusMC, GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, InHolland en Platform-Buitenlanders-Rijnmond.
Het doel is samenwerken ter verbetering van het bereik en zorg voor migranten kinderen en hun ouders zodat zij dezelfde kansen hebben als de algemene bevolking.

Om dit te bereiken werkt DWARS samen met beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Projecten zijn: crossculturele validatie van Jeugd Monitor Rotterdam, zorgbehoeften van jonge moeders en onderzoek naar het zorggebruik van tiener meisjes. DWARS richtte zich de afgelopen jaren vooral op het ontwikkelen en bundelen van (bestaande) kennis, de komende jaren ligt de focus meer op het gebruiken en verspreiden van kennis.
Dwars zal werken langs twee hoofdlijnen:
1) Verder verspreiden van verworven en bestaande kennis
2) Samen met uitvoerende organisaties in het jeugdveld bestaande knelpunten met betrekking tot de diversiteit van de doelgroep inventariseren en aan pakken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website