Projectomschrijving

Tussen eind 2015 en maart 2017 is het project ‘Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) Diversiteitsgevoelig werken en opleiden en het beter bereiken van ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ uitgevoerd. Hierin werkten 4 academische werkplaatsen op het gebied van jeugd in de regio’s Noordelijk Zuid-Holland, Twente, Rotterdam en Amsterdam samen. Zij deelden de kennis, producten en instrumenten die in de verschillende werkplaatsen zijn ontwikkeld om diversiteitsgevoelig opleiden en werken in de jeugdsector te ondersteunen via workshops, bijeenkomsten, training en adviezen. Het eindresultaat is een landelijk toepasbare Gereedschapskist met producten en een handreiking met aanwijzingen hoe deze lokaal in te zetten. Het is een publicatie in 2 delen met informatie te benutten voor werkveld en opleidingen in alle regio’s die met moeilijk bereikbare doelgroepen te maken hebben:

  • Deel I: Kennisproducten en instrumenten voor het (hoger) onderwijs (opleidingen tot professionals die werken met en voor jeugd).
  • Deel II: Kennisproducten en instrumenten voor de werkpraktijk (wijkteams jeugd, Centra Jeugd en Gezin, andere professionals die werken met ouders en jeugdigen).

U vindt de publicatie als download op deze website (hieronder). Meer informatie is te verkrijgen via mdistelbrink@verwey-jonker.nl.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website