Projectomschrijving

Projectomschrijving

De Academische Werkplaats C4Youth heeft tussen 2009 en 2015 met onderzoek de zorg voor jeugd in de provincie Groningen ondersteund. Praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jeugd werkten hierbij op een gelijkwaardige manier samen om te leren, te meten en te verbeteren.  

In C4Youth is een enorme database opgezet met gegevens over jongeren die in het zorgproces terechtkomen. Meer dan 2.000 kinderen werden 3 jaar lang gevolgd in hun pad door de hulpverlening. Ook ouders en hulpverleners werden ondervraagd. In verschillende deelprojecten zijn vragen beantwoord zoals: hoeveel kinderen en jeugdigen ontvangen zorg, wat zijn hun problemen, welke kinderen met welke problemen komen in welk type zorg terecht? En ook: welke aspecten van de communicatie met hulpverleners vinden jongeren en hun ouders belangrijk? 

Resultaten

Op basis van onderzoek naar verschillende aspecten van de communicatie tussen jongeren en hun hulpverleners heeft C4Youth de toolkit ‘Communicatie met jongeren en hun ouders’ ontwikkeld voor professionals en het onderwijs. Daarnaast is een theoretisch model ontwikkeld waarin alle directe en indirecte kosten en baten zijn opgenomen die een rol kunnen spelen bij een ’Kosten-batenanalyse van de jeugd-ggz’. Ook is uit één van de projecten een gestandaardiseerd instrument ‘Taxonomie van Zorg voor Jeugd’ voortgekomen, voor het registreren en classificeren van zorg aan jeugdigen met emotionele en gedragsmatige problemen. Dit instrument kan door allerlei organisaties binnen de zorg voor jeugdigen en hun ouders gebruikt kan worden. De resultaten van de projecten ‘Foto van de zorg’ en ‘Entree van zorg’ zijn onder meer beschreven in een beleidsnota, door het gemeentebestuur van Groningen gebruikt voor het onderbouwen van beleidskeuzes, en hebben bijgedragen aan de uitwerking van het nieuwe Groninger stelsel van jeugdzorg. 

Samen met de werkplaatsen AWFZJ en Inside-Out heeft C4Youth ook een handige ‘Toolkit ROM’ samengesteld met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) stimuleren. Met het magazine In dialoog! hebben 4 werkplaatsen (C4Youth, Inside-Out, Samen voor de Jeugd en AWFZJ) hun ervaringen en resultaten gedeeld om anderen te inspireren meer cliënt- en omgevingsgestuurd te werken.

Vervolg

C4Youth zet haar activiteiten voort in C4Youth 2.0 ‘Naar voren bewegen’ (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van C4Youth 1.0

Communicatie

Onderzoek naar verschillende aspecten van de communicatie tussen jongeren en hun hulpverleners. Wat blijkt? Zowel jongeren als hun ouders vinden affectieve communicatie het meest belangrijk.

Download de pdf Communicatie tussen hulpverleners en jongeren

In kaart 

In de provincie Groningen is in 2012 de bestaande situatie van zorg voor jeugd in kaart gebracht. Hoeveel kinderen en jeugdigen ontvangen zorg, en wat zijn hun problemen?

Download de pdf Foto van de zorg voor jeugdigen

Onderzoek

Of jeugdigen zorg krijgen, hangt niet alleen af van de ernst van de problematiek. Ook allerlei andere factoren spelen daarbij een rol. Dit onderzoek geeft inzicht in welke kinderen met welke problemen in welk type zorg terechtkomen.

Download de pdf Entree van zorg voor jeugdigen

TAZJE: Taxonomie van Zorg voor Jeugd
Een gestandaardiseerd instrument voor het registreren en classificeren van zorg aan jeugdigen met emotionele en gedragsmatige problemen. De kracht van TAZJE is dat het gebruikt kan worden door allerlei organisaties binnen de zorg voor jeugdigen en hun ouders.

Ontwikkeling van een theoretisch model waarin alle directe en indirecte kosten en baten zijn opgenomen die een rol kunnen spelen bij een kosten-batenanalyse van jeugd-ggz.

Een handige toolkit met in de praktijk beproefde producten die het gebruik van Routine Outcome Monitoring stimuleren.

Met dit magazine inspireren 4 werkplaatsen met hun ervaringen en resultaten tot cliënt- en omgevingsgestuurd werken.

 

www.c4youth.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website