Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd heeft van 2010 tot 2017 in de regio Noordelijk Zuid-Holland gewerkt aan het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden en het verbeteren van de integrale zorg voor jeugdigen en verzorgers, met het oog op opgroeien thuis, op school en in de buurt. Daarbij zijn verbindingen gelegd tussen praktijk, beleid, onderzoek en opleiding. De projecten van de werkplaats richtten zich op 4 thema’s: inschatten en managen van gezondheidsrisico’s van jeugd, toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies, coördinatie van de zorg voor gezinnen met complexe problemen en tot slot instellingen als interactief implementatie- en onderwijsnetwerk.

Resultaten

Het begin- en eindpunt van de werkplaatsactiviteiten lag bij het werk in het veld, waarbij veel aandacht is besteed aan de terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Veel van de door de werkplaats ontwikkelde methodieken worden inmiddels succesvol gebruikt door het veld. Een voorbeeld daarvan is de GIZ; het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Daarbij brengen professionals samen met ouders, kinderen en jongeren niet alleen de zorgbehoeften maar ook de krachten binnen en buiten het gezin in kaart en zoeken daar vervolgens de best passende ondersteuning bij. Doordat veel instellingen in de regio deze werkwijze hebben omarmd, sluit de zorg nu beter op elkaar aan. Een ander voorbeeld van een succesvol resultaat is de methodiek Eén Gezin Eén Plan (1G1P), die zorgt voor een planmatige aanpak, samenwerking tussen hulpverleners en het betrekken van ouders en jongeren bij de zorg. Ook is na onderzoek door de werkplaats onder meer de hulp aan migrantengezinnen verbeterd en zijn nieuwe standaardvragenlijsten ontwikkeld voor het Preventief Gezondheidsonderzoek bij kinderen.

Met het magazine In dialoog! hebben 4 werkplaatsen (C4Youth, Inside-Out, Samen voor de Jeugd en AWFZJ) hun ervaringen en resultaten gedeeld om anderen te inspireren meer cliënt- en omgevingsgestuurd te werken.

Vervolg

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd zet haar activiteiten voort in de Academische Werkplaats SAMEN, het project Gezin aan Zet (2015-2019) is onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website