Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft van 2010 tot 2017 gewerkt aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling en deed onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis. Daarbij is een brug geslagen tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk. De werkplaats heeft de samenwerking tussen kennisinstellingen, praktijkinstellingen en de overheid in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer bevorderd met behulp van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en implementatie omtrent kindermishandeling en de behandeling van kinderen (en hun ouders/verzorgers) die met kindermishandeling te maken hebben gehad.

Resultaten

Eén van de resultaten van de AWK is de totstandkoming van het Multidisciplinair Centrum voor de aanpak van Kindermishandeling (MDCK). Hier werken gespecialiseerde teams van professionals uit de medische zorg, de jeugd- en volwassenenzorg en de justitiële sector samen aan de aanpak bij kindermishandeling na een acute of ernstige melding. Nieuw ontwikkelde methodieken die op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn onderbouwd, krijgen inmiddels ook elders in het land navolging. Voor deze overdracht van in praktijk en onderzoek ontwikkelde kennis, is het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) opgericht. Daar kunnen professionals uit het hele land trainingen volgen in bijvoorbeeld multidisciplinair werken of werken met een methodiek als Kinderen uit de Knel of de Horizonmethode (zie meerdere factsheets in het kader hieronder). Verder is een publicatie verschenen met de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd binnen de AWK en de betekenis daarvan voor de (klinische) praktijk.

Verder is onder meer een handreiking voor gemeenten opgesteld om hen te inspireren en praktische handvatten te geven bij het promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Andere onderzoeksresultaten die nog niet tot concrete producten of aanpassingen hebben geleid, zoals die uit het project ‘De rol van zelfbeheersing bij huiselijk geweld’, worden eerst verder onderzocht.

Vervolg

De Academische Werkplaats Kindermishandeling zet haar activiteiten voort in de Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! (2015-2019) binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Opbrengsten van 6 jaar AWJ

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden - De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders van de 6 werkplaatsen vertellen zelf over hun ervaringen.

Meer informatie over de resultaten en producten van de Academische Werkplaats Kindermishandeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website