Resultaten

Praktijkprojecten, onderzoek en communicatieactiviteiten hebben bijgedragen aan het ondersteunen van een actieve rol van bewoners van buurten en wijken (civil societies) bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. De (pedagogische) civil society in de lokale praktijk is zo versterkt.

De resultaten en producten die projecten uit het programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin hebben voortgebracht, vindt u onder het tabblad Projecten op deze pagina. En in het slotmagazine INZET.

Praktijkprojecten

Lokale vrijwillige inzet op het gebied van opvoeden en opgroeien is gestimuleerd door 57 praktijkprojecten. Daarnaast zijn er binnen 12 projecten (praktische) kennis en vaardigheden ontwikkeld voor veldpartijen als gemeenten, beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties, om de vrijwillige inzet voor en door jeugdigen en gezinnen beter te kunnen ondersteunen.

De praktische ‘tools’ die deze projecten hebben opgeleverd (zoals draaiboeken, handleidingen, cursussen e.d.) kunt u veelal direct downloaden van het tabblad downloads bij de projecten.

Onderzoek naar de pedagogische civil society

Het programma had een praktische insteek. Daarnaast waren er vijf onderzoeksprojecten:

  • Het pilotproject 'Allemaal Opvoeders' onderzocht door middel van actieonderzoek de wijze waarop Centra voor Jeugd en Gezin actief burgerschap rondom opvoeden en opgroeien kunnen versterken. Het project werd uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht in samenwerking met 11 gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin.
  • Adviesbureau BMC onderzocht waar vrijwilligers hun motivatie vandaan halen om zich (langdurig) in te zetten voor de pedagogische civil society. 
  • Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en de burgers het beste geregeld kunnen worden. 
  • De Erasmus Universiteit onderzocht waarom bepaald werk wordt gedaan door vrijwilligers of juist beroepskrachten en hoe er tegen dat werk wordt aangekeken. 
  • De DSP-groep onderzocht hoe de ideale pedagogische civil society er uitziet. Hoe kunnen alle betrokken partijen optimaal bijdragen aan het opvoedingsklimaat in dorp of buurt?

Lees ook de Special Onderzoek van het magazine INZET

Vervolg

In 2013 zijn extra implementatieactiviteiten ondernomen: in februari vond een bestuurlijke top plaats, er waren gedurende het jaar regiobijeenkomsten en er werden good practices voor hogescholen gebundeld. De thema’s uit het programma Vrijwillige Inzet hebben een vervolg gekregen binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector (2013-2019), programmalijn 1b (Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website