Projecten

Aan de slag in de speeltuin

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Jongeren die zeer moeilijk leren hebben behoefte aan een stageplaats buiten de muren van hun school. Maar de mogelijkheden voor deze groep zijn beperkt. Speeltuinen hebben meer werk dan ze aankunnen. Wat ligt er meer voor de hand dan beide groepen bij elkaar te brengen? De NUSO wil op 25 plekken een stageplek en goede begeleiding aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking. De jongeren...

Bekijk dit project

Aanpassing en vulling van de databank,ter stimulering van vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Afgerond (september 2010 - oktober 2012)

Doel van het project is het versterken van de landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur voor de veldpartijen rondom vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. Het project betreft een databank met good practices (nationaal en internationaal), succesvolle methodieken, werkwijzen en instrumenten voor organisaties, voorbeelden van en voorwaarden voor effectief vrijwilligersbeleid op lokaal,...

Bekijk dit project

Aanvraag VIMP: Project Toolkit Jeugdparticipatie Gemeenten, onder nummer; 41032.2007

Afgerond (maart 2012 - juli 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Álle kinderen hebben vakantie!- verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid vakantiekampen.

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

Het lijkt zo vanzelfsprekend, op vakantie gaan. Maar veel kinderen uit kwetsbare doelgroepen gaan nooit op vakantie, ook niet naar de speciale kinderkampvakanties waar talloze vrijwilligers zich inzetten. Het Landelijk Steunpunt KinderVakanties (SKV) wil meer kinderen uit kwetsbare doelgroepen laten deelnemen en hen betrekken bij de kwaliteitsverbetering van de kindervakantiekampen. Het Steunpunt...

Bekijk dit project

Alleskunner

Afgerond (november 2009 - juli 2012)

Problemen bij de opvoeding beperken zich niet tot de grote steden. Ook op het platteland lopen gezinnen soms vast. Maar hulpverleningsinstanties zijn er letterlijk en figuurlijk ver weg. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) wil dit isolement doorbreken. Het NAJK zet lokale netwerken op voor jonge plattelandsvrouwen van 18 tot 35 jaar. Zij zijn het immers die de zorg voor kinderen...

Bekijk dit project

Allochtone ouders en de digitale generatiekloof

Afgerond (maart 2011 - oktober 2012)

De ontwikkelingen op internet gaan zo snel, dat het voor veel ouders lastig is om ze te volgen en daarover met de kinderen in gesprek te blijven. Er is weinig bekend over de mediawijsheid van allochtone ouders en hoe zij omgaan met het internetgebruik van hun kinderen. Mira Media maakt daarover factsheets, een D-base met tips en informatie en een bijscholing om professionals te ondersteunen bij...

Bekijk dit project

Begeleide Omgangs Regeling voor gescheiden ouders en hun kinderen

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

Jaarlijks krijgen in Nederland 70.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Dat leidt niet zelden tot problemen, variërend van ongelukkig zijn tot depressie en riskant of zelfs crimineel gedrag. Om na een echtscheiding de omgang van beide ouders met hun kinderen in goede banen te leiden, stelt de overheid sinds 2009 een ouderschapsplan verplicht. Toch slaagt een kwart van de...

Bekijk dit project

Best Buddies Nederland

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bijdehand

Afgerond (december 2010 - november 2012)

Veel kinderen in achterstandswijken groeien op in een geïsoleerd leefklimaat waarin vaak weinig ruimte is voor persoonlijke aandacht. Sommige ouders hebben zelf problemen op te lossen en leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Bij buiten- en naschoolse opvang komen begeleiders vaak ook niet toe aan het geven van individuele aandacht. Hierdoor krijgen kinderen niet altijd de aandacht die ze...

Bekijk dit project

Buurtfunctie terug naar de speeltuin

Afgerond (december 2009 - september 2012)

Een wijk waar kinderen kunnen spelen en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten in de speeltuin is een prettige wijk om te wonen. Zeker als de speeltuin veilig, toegankelijk en uitdagend is en als de ouders en bewoners uit de buurt zich erbij betrokken voelen. Uit onderzoek blijkt dat niet het niet alle speeltuinbesturen lukt om met hun tijd mee te gaan. Zo dreigen sommige speeltuinen hun buurtfunctie te...

Bekijk dit project

City Trainers

Afgerond (november 2010 - februari 2013)

‘s-Hertogenbosch heeft een team van getrainde jongeren die hun eigen talenten gebruiken om leeftijdgenoten enthousiast te maken voor sport. City Trainers heten ze. Andere steden gaan nu ook met hen aan de slag. Het idee achter City Trainers is dat sportlustige jongeren zelf nieuwe sportactiviteiten in de eigen wijk opzetten. Dat gebeurt samen met de gemeente, scholen en welzijnsorganisaties....

Bekijk dit project

Citytrainers

Afgerond (juni 2012 - december 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coaches 16 - 21

Afgerond (november 2010 - september 2012)

Sport en beweging zijn laagdrempelige activiteiten waarmee kansarme jongeren makkelijk te bereiken zijn. Het NISB wil met dit project voor juist die jongeren de ontplooiingskansen vergroten: door hen een sport- en beweegopleiding te geven, en door hen vervolgens als organisatoren van buurtsportactiviteiten in te schakelen. Dat geeft hen betere kansen op een baan en ze kunnen daardoor makkelijker...

Bekijk dit project

CultuurShaker 2.0

Afgerond (juni 2012 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De buurt en het gezinshuis

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

Gezinshuizen, waar uit huis geplaatste kinderen tot achttien jaar wonen, bieden betere opvoedingsmogelijkheden dan grote instellingen. De opvang benadert meer het gewone gezinsleven. Met hun ervaring helpen gezinshuisouders vaak ook andere ouders en vrijwilligers in de buurt bij opvoedingsproblemen. Het project ‘De buurt en het gezinshuis’ zorgt voor een betere samenwerking tussen gezinsouders en...

Bekijk dit project

De Klusklup: maak het met je buurt

Afgerond (november 2010 - november 2012)

Bovenbouwleerlingen van de basisschool maken tijdens bijeenkomsten op de Klusklup – na schooltijd – van alles voor verenigingen en verzorgingstehuizen in de wijk. Feestartikelen bijvoorbeeld. Of drukwerk, lekkere hapjes of een nieuw naambord voor op deur. De kinderen krijgen daarbij hulp van ondernemers uit de buurt, maar ook van ouders, gepensioneerde vakmensen of oudere leerlingen uit het...

Bekijk dit project

De pedagogische civil society in de praktijk.Onderzoek naar de wijze waarop maatschappelijke organisaties, zoals gemeente, CJG, scholen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, hun bijdrage aan de pedagogische civil society kunnen versterken.

Afgerond (november 2010 - december 2012)

 “It takes a village to raise a child”. Maar hoe ziet de ideale ‘village’ er eigenlijk uit? Hoe kunnen (vrijwilligers-) organisaties optimaal bijdragen aan het opvoedingsklimaat in dorp of buurt? Op deze vraag proberen de onderzoekers van de DSP-groep in de praktijk een antwoord te vinden. Buurten verschillen van elkaar qua bebouwing, bevolkingsopbouw, voorzieningenniveau etc. De DSP-groep...

Bekijk dit project

De schoolsportvereniging in heel Nederland. De stappen naar een nieuwe zelforganisatie voor verbinden van jeugd, gezin en buurt.

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2012)

Als een kind niet naar de sportvereniging kan komen, moet de vereniging de kinderen maar gaan opzoeken. Bij de schoolsportverenigingen verzorgen lokale of regionale sportverenigingen in een gymzaal of op een veldje van de school op vaste tijden training voor de kinderen, in een sport van hun keuze. Het soort sport kan, afhankelijk van de voorkeur van de kinderen, variëren van rugby, judo en...

Bekijk dit project

De Tijd van je Leven - versterking van gezinnen met inzet van vrijwilligers

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Moderne ouders willen veel verschillende idealen tegelijk realiseren. Zij vormen een ‘en-en generatie’,  die de lat hoog legt: we willen het beste halen uit ons werk en ons sociale leven, maar ook uit de opvoeding van de kinderen en ons gezinsleven. The Family Factory biedt inspiratie door trainingen en workshops die ouders zelf organiseren. Bij The Family Factory zijn zij elkaars sparringpartner....

Bekijk dit project

De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeden, opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt

Afgerond (december 2010 - april 2013)

In het leven van Turkse en Marokkaanse immigranten speelt de ‘viergeneratie’-familie een centrale rol. Deze zogenoemde ‘grootfamilie’ kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van problemen van opgroeiende immigranten ten aanzien van gezondheid en integratie. Het ontwikkelproject ‘De grootfamilie aan zet’ mobiliseert de grootfamilies onder meer door hen te leren familie-interventies toe te...

Bekijk dit project

De Vonk van Nederland - over de ontwikkeling van een wedstrijdmethodiek voor versterking van de (pedagogische) civil society in de lokale praktijk.

Afgerond (februari 2011 - april 2013)

Bewoners worden uitgedaagd zich in te zetten voor de gemeenschap door deel te nemen aan een wedstrijd. De winnaars voeren, met het prijzengeld, zelf hun idee uit. De wedstrijdmethode, overgeaaid uit Amerika, wordt door Spectrum CMO Gelderland en CMO Groningen getest in vijf ‘pilotgemeenten’.De wedstrijd is gebaseerd op de ‘Make it your Own Award’. Burgers kunnen ideeën ontwikkelen en zelf de...

Bekijk dit project

De Vreedzame Wijk

Afgerond (december 2009 - september 2012)

Ongeveer 400 basisscholen in Nederland werken inmiddels met het programma ‘De Vreedzame School’. Kinderen leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden. In een pilotproject in de Utrechtse wijk Overvecht zijn de principes van het programma nu ook toegepast in de wijk rondom de school. Het pilotproject is veelbelovend verlopen. Het...

Bekijk dit project

Deradicalisering op het Platteland

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

In dorpen rond steden dreigt de ‘Lonsdale’-problematiek toe te nemen. Autochtone jongeren koesteren er vaak negatieve vooroordelen over allochtonen en neigen naar radicale oplossingen. Jongeren hebben sowieso radicalere denkbeelden dan volwassenen. Op het platteland spelen daarnaast het gebrek aan normale positieve contacten met allochtonen, de hogere jeugdwerkloosheid, verveling en het relatief...

Bekijk dit project

Digitale generatiekloof in allochtone gezinnen

Afgerond (juli 2012 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doe-groepjongeren maken het verschil!

Afgerond (februari 2011 - februari 2013)

Stichting Present slaat een brug tussen vrijwilligers die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen worden. Steeds meer jongerengroepen melden zich voor een vrijwilligersklus. Maar de jongeren weten vaak niet welk vrijwilligerswerk ze willen en kunnen doen. Present ontwikkelt samen met Movisie een workshop waarin jongeren hun eigen aanbod formuleren. Present koppelt het aanbod van de...

Bekijk dit project

Doen!!!!

Afgerond (oktober 2010 - augustus 2012)

Plattelandsjongeren.nl, de landelijke vrijetijdsvereniging voor jongeren op het platteland, wil in dorpen en kernen nieuwe jongerenorganisaties – jeugdteams – gaan oprichten die zelfstandig activiteiten kunnen organiseren. Want actieve vrijwilligersclubs blijken enorm belangrijk voor de leefbaarheid in kleine gemeenschappen. Of ze nou een festival, schuurfeest of  trekkertrekwedstrijd organiseren...

Bekijk dit project

Een CJG voor en door jongeren: Versterking van jongerenparticipatie binnen de Centra voor Jeugd en Gezin

Afgerond (december 2009 - april 2011)

Hoe zorg je dat jongeren de weg weten te vinden naar een Centrum voor Jeugd en Gezin en hoe geef je ze een stem in het opzetten en ontwikkelen van zo’n CJG? Het is bekend dat jongeren eerder geneigd zijn iets aan te nemen van leeftijdgenoten (peers) dan van volwassenen of professionals. Het is ook bekend dat zij vooral prijs stellen op laagdrempeligheid, vertrouwelijkheid en een persoonlijke...

Bekijk dit project

Eigen kracht methodieken voor het bevorderen van de pedagogische civil society

Afgerond (maart 2011 - oktober 2012)

Tegenwoordig is actief burgerschap het motto. Dit betekent dat burgers zelf meer en vaker de regie in handen nemen, en vergt een andere manier van denken en werken bij hulpverleners:  ‘loslaten’ en ‘verantwoordelijkheden delen’. Een digitale brochure op een interactieve website helpt de professionals bij hun nieuwe rol. Wanneer ouders meer zelf doen en hierbij hun omgeving betrekken, ontstaat er...

Bekijk dit project

En nu weten we wát te doen! Instrumentontwikkeling Toolkit Jongerenparticipatie Gemeenten.

Afgerond (maart 2011 - juli 2012)

Gemeenten vinden het moeilijk om jongeren te bereiken en te betrekken bij hun beleid. De standaardmethoden voor inspraak, bijvoorbeeld, sluiten niet aan op de belevingswereld van de jongeren. De kennis over hoe je jongeren kunt  bereiken en laten meedoen, is versnipperd en moeilijk te vinden. De Toolkit Jongerenparticipatie Gemeenten maakt die kennis toegankelijk en toepasbaar. Jongeren willen wel...

Bekijk dit project

En wel hierom! Onderzoek naar de vraag waar vrijwilligers hun motivatie vandaan halen om zich (langdurig) in te zetten voor de pedagogische civil society.

Afgerond (november 2010 - november 2012)

Betrokkenheid en vrijwillige inzet bij opvoeding en jeugd kan de draagkracht van ouders en kinderen vergroten en moet daarom gestimuleerd worden. Adviesbureau BMC onderzoekt de vraag: “Waar halen vrijwilligers hun motivatie vandaan om zich (langdurig) in te zetten voor de pedagogische civil society?” Hoe gaan vrijwilligers om met verschillende soorten gezinnen? Wat doen ze met de verschillende...

Bekijk dit project

ff schakelen

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Er is een nieuw feestdrankje op de markt, de CultuurShake! Het drinken van dit brouwsel vervaagt verschillen en focust de geest op overeenkomsten in cultuur, taal, goed gezelschap en goed burgerschap. Het geheim van het drankje zit hem in de wederzijdse kennismaking tussen twee belevingswerelden. Die van jongeren uit Internationale Schakelklassen, die nog maar kort in Nederland zijn, en...

Bekijk dit project

Gecombineerde implementatie Mamma Weet Alles en Opvoeden Samen Aanpakken

Afgerond (juli 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gewoon Geven

Afgerond (januari 2011 - juli 2012)

Het geeft een prettig gevoel als een ander iets voor jou doet, maar het voelt vaak nog fijner als jij iets voor een ander kunt doen. Het project ‘Gewoon geven’ stimuleert kinderen om vrijwillig iets voor een ander te doen. Kinderen uit groep 7 en 8 van een drietal scholen in Amsterdam-Osdorp gaan samen hun dromen waarmaken. Resultaat: een concreet project voor de buurt. Een voetbalveldje...

Bekijk dit project

Gezinsvrijwilligersdag

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

Maatschappelijke organisaties zitten vaak te springen om (jonge) vrijwilligers. Maar zij weten nog niet goed in te spelen op de vraag naar incidentele klussen. De Zaanse welzijnsstichting Welsaen wil een brug slaan tussen vraag en aanbod. In het najaar van 2010 organiseert zij hiertoe een gezinsvrijwilligersdag in enkele wijken in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer. Ouders van kinderen...

Bekijk dit project

Groei Doorstart

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

doorstart is een preventief programma gericht op opvoeding- en gezinsondersteuning voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7 - 14 jaar. De ondersteuning richt zich op kwetsbare gezinnen met onvoldoende draagkracht en te weinig ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. Het gaat hierbij om gezinnen waar vrijwillige ondersteuning bij de opvoeding goed zou kunnen werken. Het programma...

Bekijk dit project

Handboek Pimp my Block (werktitel)

Afgerond (juni 2011 - juni 2012)

Veel jongeren willen activiteiten opzetten om buurtbewoners samen te brengen. Vaak komen deze niet van de grond omdat jongeren niet weten wat er aan ondersteuning mogelijk is en waar zij geld vandaan kunnen halen. Het 'handboek Pimp my Block’ laat stap voor stap zien hoe zij dit aan kunnen pakken.

Bekijk dit project

Het School's cool Elf-mentoraat: een springplank voor basisschooltalent naar de top.

Afgerond (maart 2011 - oktober 2013)

Talentvolle leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond stromen vaak in op een te laag niveau in het voortgezet onderwijs. Oorzaken zijn veelal: een te weinig stimulerende gezinssituatie, taalachterstand, een lage Cito-score en daardoor een laag advies van de basisschool. Scool’s cool 11 koppelt vrijwillige mentoren uit de buurt aan talentvolle leerlingen uit groep zeven. De mentor...

Bekijk dit project

Home-Start Promotieteams

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

Onder de naam ‘Home-start’ geven getrainde, ervaren vrijwilligers op vriendschappelijke en vertrouwelijke basis thuis opvoedingsadvies aan jonge gezinnen. Doel is om het zelfvertrouwen van de ouders te vergroten, hun sociale relaties te versterken en te voorkomen dat alledaagse problemen ernstig en langdurig worden. De methode heeft in vijftien jaar zijn bestaansrecht bewezen, maar bereikt niet...

Bekijk dit project

Implementatie Netwerk Amsterdamse Helden

Afgerond (april 2011 - oktober 2012)

De helft van de Amsterdammers is van niet-Nederlandse komaf. Daaronder zijn veel jongeren. Een deel van hen mist de aansluiting bij onderwijs, arbeidsmarkt, sport en cultuur. Amsterdamse Helden - jonge Nederlanders van etnische herkomst - zetten zich voor deze jongeren. In tegenstelling tot veel gevestigde maatschappelijke instanties kunnen zij de jongeren wel bereiken en begeleiden richting werk,...

Bekijk dit project

Implementatie preventieve begeleiding in vluchtelingengezinnen

Afgerond (september 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatieplan De Vonk van Nederland

Afgerond (juni 2012 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

In Veilige Handen: lokaal instrument voor preventie seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk

Afgerond (januari 2011 - september 2012)

Kinderen leren veel van vrijwilligers. Op de sportclub, bij Scouting of in een toneelgezelschap, bijvoorbeeld. Het opdoen van die ervaringen is belangrijk, maar moet wel gebeuren in een veilige omgeving. Seksueel misbruik moet worden voorkomen. Maar hoe ga je lokaal aan de slag met het thema ‘voorkomen van seksueel misbruik’? De Vereniging NOV ontwikkelt, samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting...

Bekijk dit project

It takes a village to raise a child: Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van vrijwilligers en vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society.

Afgerond (januari 2011 - februari 2013)

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn verschillende typen medewerkers. Door verschillende relaties naar de organisatie, de werkzaamheden, cliënten en elkaar voegen zij elk een eigen waarde toe aan het proces. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit kijken waarom bepaald werk wordt gedaan door vrijwilligers of juist beroepskrachten en hoe er tegen dat werk wordt aangekeken. In de praktijk kijkt...

Bekijk dit project

Jantje Beton laat kinderen meepraten en meedoen!

Afgerond (oktober 2010 - september 2012)

Buitenspelen is nog altijd een van belangrijkste zaken in het leven van een kind. Maar de buitenspeelmogelijkheden zijn er niet groter of beter op geworden. Jantje Beton laat daarom kinderen meeontwerpen en meebouwen aan openbare ruimte, zodat ze overal kunnen spelen, ook op andere plaatsen kan dan op een formele speelplek. Kinderparticipatie gebeurt door ze bij inrichting van de buitenruimte te...

Bekijk dit project

Jeugd aan Zet

Afgerond (december 2009 - april 2012)

Vechtsporten als Thai- en kickboksen, taekwondo en karate hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren. Ook op jongeren die overlast veroorzaken. Tegelijkertijd zijn die sporten heel geschikt om agressie te leren beheersen, doorzettingsvermogen op te bouwen, discipline te ontwikkelen en respect als waarde te ontdekken. Daarom zet het Kenniscentrum van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en...

Bekijk dit project

Jonge gezinnen in de opvang

Afgerond (november 2010 - oktober 2012)

Vroeger konden jonge ouders meer terugvallen op broers, zussen en ouders die in de buurt woonden. Tegenwoordig wonen mensen vaak ver uit elkaar. Veel jonge gezinnen staan er daarom alleen voor na de kraamzorg. Programma’s voor het hele gezin kent Nederland niet, en gelegenheid voor ouders om elkaar intensiever te leren kennen ontbreekt meestal bij de kinderopvang. Landelijke, maar ook...

Bekijk dit project

Jongeren actief in de groene wijk. Vrijwillige inzet van jongeren bij natuur in de stad.

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

Onderzoek wijst er op dat het bewust omgaan met natuur een positief effect heeft op welzijn en gezondheid. Jongeren in achterstandswijken zijn echter nauwelijks actief betrokken bij parken, stadstuinen en natuur in en om de stad. Ze beschouwen het groen vooral als decor: een omgeving waarin ze ‘hangen’ met hun vrienden of picknicken met hun familie. Meisjes zijn al helemaal weinig te vinden in de...

Bekijk dit project

Jongeren: thuis in de buurt. Vrijwillige inzet van jongeren met steun van 8 gemeentelijke netwerken van De Slinger (Jongeren).

Afgerond (november 2010 - juli 2012)

Het jongeren-voor-jongeren project laat zien dat het leuk en nuttig is om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het project is gericht op (v)mbo-jongeren met uiteenlopende etnisch-culturele achtergronden. Zij krijgen hulp en begeleiding van jongerenteams van De Slinger Jongeren. Dat zijn over het algemeen hbo-studenten, maar soms ook mbo- of universitaire studenten. Via creatieve...

Bekijk dit project

JongerenPreventieTeams

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Een jongerenwerker in een Haagse wijk zette enkele jaren geleden het eerste jongerenpreventieteam op. Hierin zochten jongeren zelf naar antwoorden op de problemen in hun wijk. De aanpak was zeer succesvol. Daarom wil een Haags projectenbureau die landelijk toepasbaar maken.

Bekijk dit project

Joud Club Schiedam; Jonge geleerd, Oud gedaan! Dit project valt zowel in de eerste als derde categorie van het programma, te weten: - Samenbrengen van aanbod dan wel vraag vrijwillige inzet en Ontvankelijk maken voor samenwerking

Afgerond (april 2011 - augustus 2012)

Jongeren en senioren leven vaak in volstrekt verschillende werelden. Het gevolg is een grote kloof en vooroordelen. In de Schiedamse Joud Club (Jong geleerd, oud gedaan), runnen jonge meiden als vrijwilliger een ontmoetingsruimte voor senioren. De meiden zijn tussen de 16 en 21 jaar en afkomstig uit verschillende culturen. Ouderen en jongeren leren elkaar kennen en waarderen. Vooroordelen...

Bekijk dit project

Junior EigenWIJzebuurten.nl

Afgerond (december 2009 - december 2011)

Het intercultureel en landelijk project EigenWIJzebuurten JUNIOR van WijkAlliantie gaat uit van de kracht van jongeren, ouders en buurtbewoners in een gemengde buurt. Dertig buurtteams van jongeren onder de 25 jaar krijgen 500 euro en begeleiding vanuit WijkAlliantie om in samenwerking met ouders en buurtbewoners twee acties te houden die de leefbaarheid in hun leefomgeving bevorderen. Voorbeelden...

Bekijk dit project

Kamerama New@Home

Afgerond (november 2010 - september 2012)

Alleenstaande minderjarige asielzoekers en andere jonge nieuwkomers hebben het vaak lastig bij het leggen van persoonlijke contacten met Nederlanders. In Zwolle is daarom een 'maatjesproject' opgezet: lokale studenten gaan een jaar lang met hen op stap om leuke dingen te doen.  De nieuwkomer gaat met zijn maatje (begeleider) bijvoorbeeld sporten of naar de film, het museum of een feestje. Gewoon...

Bekijk dit project

KeetKeur

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

De zogenaamde drankketen op het platteland hebben een slechte reputatie.  De keten worden geassocieerd met excessief drankgebruik, lawaai en overlast voor omwonenden, brandgevaarlijkheid en alcoholverstrekking onder de 16 jaar. Gemeenten weten zich geen raad met de keten en kunnen er lastig greep op krijgen. De vrijetijdsvereniging Plattelandsjongeren.nl heeft wél toegang tot de keten en meent dat...

Bekijk dit project

Keetkeur On Tour

Afgerond (maart 2012 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

mamma weet alles

Afgerond (december 2010 - februari 2013)

Ouders krijgen allemaal te maken met vergelijkbare ontwikkelingen wanneer hun kinderen gaan puberen. Daarom kunnen ze veel van elkaar leren. Dat is het idee achter 'mamma weet alles': netwerkgroepen, waar ouders van pubers terecht kunnen. Even in het klaslokaal overleggen met de leerkracht, zoals op de basisschool, kan niet op de middelbare school. De drempel voor een mentorgesprek blijkt daar...

Bekijk dit project

Maximaal sociaal kapitaal. Vanuit sociale vakanties werken naar diversiteit, duurzaamheid en levenskwaliteit van sociale of financiële minima gezinnen.

Afgerond (december 2009 - september 2012)

Eenoudergezinnen die van een minimuminkomen moeten leven of in een sociaal isolement zitten, komen vaak niet aan vakantie toe. Het Nivon beschikt over vijftien goed geoutilleerde ‘natuurvriendenhuizen’ in mooie, rustige gebieden door heel Nederland. Het NIVON biedt (eenouder-)gezinnen een goedkope vakantieweek in een natuurvriendenhuis aan. In 2010 is er in 3 gemeentes een experiment uitgevoerd....

Bekijk dit project

mentorvrijwilligers: duurzaam versterken

Afgerond (april 2011 - augustus 2012)

Vrijwilligers die jongeren begeleiden stoppen hier vaak mee als het tussen hen en de jongeren misgaat. Ook jongeren haken af na een vervelende ervaring. Radar Advies ontwikkelt 'Mentorvrijwilligers: duurzaam versterken'. Trainings- en intervisiemateriaal gemaakt door en voor mentoren en jongeren. Doel is het tegengaan van vroegtijdige uitval.

Bekijk dit project

Methodiekontwikkeling preventieve begeleiding in vluchtelingegezinnen

Afgerond (september 2011 - september 2012)

Problemen van kinderen in vluchtelingengezinnen komen vaak niet goed in beeld omdat de aandacht uitgaat naar hulpvragen van de ouders. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland willen meer betekenen voor kinderen in vluchtelingengezinnen. Een verbeterde training zorgt dat de vrijwilligers de kinderen (preventief) beter kunnen helpen. Ook de samenwerking met jeugdinstanties verbetert.Het...

Bekijk dit project

Mijn buurt; ONZE buurt!

Afgerond (oktober 2010 - juli 2012)

In drie Utrechtse gemeenten gaan lokale organisaties kinderen en ouders ondersteunen om te werken aan betere sociale omgangsvormen, met respect voor verschillende culturen. Daarvoor moeten wijkbewoners elkaar leren kennen, verbinding voelen en zich – daardoor – veiliger gaan voelen. Bij dit project krijgen een aantal kinderen en ouders die sterk in hun schoenen staan een sleutelrol. Zij betrekken...

Bekijk dit project

Modder aan je broek

Afgerond (november 2009 - juli 2012)

Landschapsbeheer Nederland ontwikkelt zes natuurlijke speelplekken in zes Nederlandse gemeenten. Ze komen onder andere in sociaal zwakkere wijken en worden ontworpen in nauw overleg met de bewoners. De plekken zijn bedoeld om autochtone en allochtone ouders, kinderen en jongeren op een laagdrempelige, speelse manier met elkaar in contact te brengen. Kinderen kunnen al spelende voldoende...

Bekijk dit project

Moeders informeren moeders - Handleidingen en training

Afgerond (maart 2011 - juli 2012)

Moeders Informeren Moeders (MIM) is een laagdrempelig programma voor opvoedingsondersteuning en gezondheidsvoorlichting. Een steuntje in de rug voor moeders met een eerste kind: de MIM-moeders. MIM wil het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het zelfzorgvermogen van de MIM-moeders vergroten en hun sociale netwerk versterken. Ervaren moeders (vrijwilligsters) gaan maandelijks op bezoek bij de...

Bekijk dit project

New@Home voorbereidingstraject uitbreiding naar Deventer en Almelo

Afgerond (juni 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nog meer Helden na MAS

Afgerond (november 2012 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oesh

Afgerond (juli 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkelen Handboek voor De Vreedzame Wijk

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

De Vreedzame Wijk verbetert de sociale samenhang in achterstandswijken van grote steden. Ouders, vrijwilligers, winkeliers en buurtbewoners leren om hun opvoedingsverantwoordelijkheid weer op te nemen. Dit vermindert en voorkomt problemen in de wijk. Het Handboek voor De Vreedzame Wijk bundelt de opgedane kennis en ervaring voor een landelijke inzet. Kinderen in achterstandswijken groeien vaak op...

Bekijk dit project

ONTWIKKELTRAJECT ‘WIJ(K) EN ONZE KINDEREN' De steunende rol van ouders, buurtbewoners en vrijwilligers bij het opgroeien

Afgerond (maart 2011 - oktober 2012)

In veel wijken zetten vrijwillige buurtbewoners zich op diverse informele manieren in voor kwetsbare kinderen. Het in kaart brengen van deze initiatieven maakt duidelijk hoe gezinnen en kinderen hiervan profiteren. De geslaagde initiatieven kunnen ook in andere wijken worden gebruikt.Wat valt er te leren van informele initiatieven, gericht op kwetsbare kinderen in de wijk? En hoe kunnen die...

Bekijk dit project

Ontwikkeltraject "MeeleefgezinnenNU" Het creëren van ondersteunende producten om het project Meeleefgezin lokaal te kunnen starten en landelijk te kunnen doorstarten.

Afgerond (juni 2011 - februari 2013)

In Meeleefgezinnen helpt een stabiel gezin te voorkomen dat kinderen van ouders met psychiatrische problemen zelf ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen krijgt. Met deze ondersteuning kan het kind later uitgroeien tot een evenwichtige, zelfredzame volwassene. De biologische banden blijven in tact. Ouders met psychiatrische problemen zijn vaak bang de zeggenschap over hun kind te verliezen door...

Bekijk dit project

Op stap met oma.Nl

Afgerond (januari 2011 - juni 2012)

Veel ouderen in ons land voelen zich eenzaam. De website www.opstapmetoma.nl brengt jongeren en ouderen uit de buurt bij elkaar om samen activiteiten te ondernemen. Zo leren jongeren dat het leuk en belangrijk is om aandacht voor ouderen te hebben en met ouderen om te gaan. Ouderen blijven actief en zijn minder eenzaam. De website brengt jongeren en ouderen bij elkaar, zodat zij met elkaar kunnen...

Bekijk dit project

Opvoedmix.nl: Informele preventieve opvoedingsondersteuning voor en door Marokkaans Nederlandse ouders via internet.

Afgerond (december 2009 - juli 2012)

Allochtone ouders stappen niet zo makkelijk naar professionele instanties voor advies en antwoord op hun vragen. De praktijk leert dat bepaalde allochtone groepen naar advies en informatie zoeken op cultuurspecifieke websites die aansluiten bij de eigen culturele waarden. Zonder schaamte kunnen zij in alle rust en anonimiteit binnen hun eigen kring te rade gaan. Dit lijkt een goede remedie tegen...

Bekijk dit project

Ouder in Actie

Afgerond (november 2009 - april 2012)

Stichting De Meeuw ontwikkelt programma’s voor kinderen in achterstandssituaties. In Rotterdam heeft zij een nieuwe aanpak met succes uitgeprobeerd die ze dan ook graag verder ontwikkelen en elders toepassen: ontmoetingen organiseren tussen ouders binnen een bepaalde etnische groep, een laagdrempelige vorm van opvoedingsondersteuning tegen lage kosten. De ouders kunnen in hun eigen taal en vanuit...

Bekijk dit project

Ouderparticipatie op school: meedoen kun je leren!

Afgerond (maart 2011 - februari 2013)

Opvoeden is een gezamenlijke taak van ouders en school geworden. Scholen betrekken ouders steeds meer bij wat op school gebeurt, maar bereiken daarbij de allochtone ouders slecht. In dit project gaan studenten pedagogiek op vrijwillige basis allochtone ouders motiveren en begeleiden om actiever te worden op de school van hun kinderen. Bijzonder aan dit project is de ‘tweetrapsraket’:...

Bekijk dit project

Ouders Voor Elkaar: het opzetten van lokale steunnetwerken van ouders, via internet.

Afgerond (maart 2012 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie Ambassadeurs

Afgerond (maart 2011 - augustus 2012)

In de regio Zwolle/Kampen experimenteren en gebruiken allochtone kinderen tussen twaalf en zestien steeds meer alcohol en drugs. Het Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel (IMAO) en Tactus Verslavingszorg zet vrijwillige Preventie Ambassadeurs in om verslaving tegen te gaan en publiceert  ervaringen en kennis, zodat andere instellingen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin en...

Bekijk dit project

Project Connect is een project dat vrijwillige inzet verbindt aan vragen en problemen m.b.t. opgroeien en opvoeden van tienerouders in Zuidwest Friesland.

Afgerond (december 2010 - september 2012)

Zuidwest Friesland en Leeuwarden hebben steeds meer tienermoeders. Vrijwilligersproject Connect helpt bij opvoeden en opgroeien, door hen in contact te brengen met mensen die hen een luisterend oor of praktische steun bieden. Bij de bijeenkomsten kunnen de jonge moeders ervaringen uitwisselen en elkaar helpen bij specifieke vragen en problemen. Omdat ze jong en moeder tegelijk zijn, gaan die zowel...

Bekijk dit project

Promoteam Oost

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

Stadsdeel Amsterdam Oost bruist van de vrijwilligersinitiatieven, maar juist kinderen in achterstandssituaties zijn daar onvoldoende van op de hoogte. Ook is het voor veel instellingen moeilijk juist deze groep te bereiken. In het project ‘Promoteam Oost’ draaien kinderen drie weken achtereen - net als een echt PR-bureau - mee bij diverse vrijwilligersorganisaties. Ze maken een geschreven of...

Bekijk dit project

Promotour EJV2011

Afgerond (september 2010 - juli 2012)

Om stil te staan bij het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk en de invoering van de maatschappelijke stage organiseert de VNG een promotour. Met deze tour wil de VNG vrijwilligers en leerlingen die maatschappelijke stage (gaan) lopen in het zonnetje zetten. De VNG vraagt daarbij speciale aandacht voor al die vrijwillige activiteiten in de wijk of buurt. Een wijk met een prettig leefklimaat en...

Bekijk dit project

Regiobijeenkomsten Verbinding tussen professionele en vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Afgerond (januari 2013 - december 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Roefelen

Afgerond (juni 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Roefelen- participatie van kinderen, vrijwilligers en bedrijven -

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

Ruim 5.000 vrijwilligers in ruim 70 buurten zorgen dat jaarlijks meer dan 20.000 kinderen mee kunnen doen aan Roefelactiviteiten. Hierbij nemen kinderen een kijkje achter de schermen van de volwassenenwereld en doen actief mee in allerlei bedrijven en instellingen in hun buurt. Een nieuw, landelijk, steunpunt zorgt voor nog meer Roefelactiviteiten. De Stichting Kinderwerk gaat de succesformule...

Bekijk dit project

Samen aan zet. Plan van aanpak MOVISIE /NJi voor de ondersteuning van de praktijkprojecten uit de eerste tranche 2009-2011, programma versterking vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin.

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Het project Samen aan Zet ondersteunt de praktijkprojecten uit het programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. Het heeft de volgende doelen:a. Organisaties ondersteunen in de uitvoering van hun projecten;b. De kennis en ervaring uit de projecten samenvoegen, verrijken en verspreiden.Ad A. Ondersteuning van de projecten gebeurt vraaggericht. Op basis van een intake worden wensen en...

Bekijk dit project

Samen opvoeden en leren

Afgerond (maart 2011 - oktober 2012)

Basisschool Het Kompas in Bergen Op Zoom werkt samen met allochtone ouders aan gemeenschappelijke waarden bij de ontwikkeling van kinderen. Opvoedingszaken zoals religie, moraliteit en interactie tussen ouder en kind komen op een laagdrempelige manier aan bod. Het Kompas wil, samen met kenniscentrum Het Pon, de samenwerking met ouders nog succesvoller maken. De verbeterde methode wordt ingezet bij...

Bekijk dit project

Samen opvoeden in de buurt - Praktische trainingen pedagogisch werken

Afgerond (oktober 2010 - juli 2012)

Speeltuinen vervullen met 11,5 miljoen bezoeken per jaar een spilfunctie in de wijken. Dat stelt hoge eisen aan de 20.000 speeltuinvrijwilligers. Druk en lastig gedrag van kinderen, minder toezicht door ouders zelf en meer agressie van kinderen én ouders. De vrijwilligers moeten hiermee omgaan, terwijl ze geen pedagogische achtergrond hebben. NUSO (Speeltuinwerk Nederland) ontwikkelt - samen met...

Bekijk dit project

Samenwerken in de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers voor jeugd en gezin

Afgerond (november 2010 - februari 2013)

Beroepsorganisaties en vrijwilligers vullen elkaar aan bij de versterking van de civil society. Ze hebben elk hun eigen rol en positie, maar moeten goed samenwerken. Dat valt in de praktijk niet altijd mee. In onze ‘netwerk’-maatschappij is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en de burgers.  Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt  hoe die...

Bekijk dit project

School/ buurtsportverenigingen in heel Nederland

Afgerond (juli 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Spiegelbijeenkomsten - versterking vrijwillige inzet van ouders met een migrantenachtergrond en/of lage SES bij de verbetering van het opvoedklimaat in gezin en buurt.

Afgerond (juli 2011 - februari 2013)

Ouders met een migrantenachtergrond en/of lagere sociaal economische status (SES) weten de weg naar professionele opvoedhulp niet altijd te vinden. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) kunnen hier een bemiddelende rol spelen. Pharos en het CJG Almere gaan samen met ouders de methode ‘spiegelbijeenkomsten’ aanpassen aan de wensen en behoeften van deze (nieuwe) doelgroepen met als doel het samen...

Bekijk dit project

Stimuleren van het Opvoeddebat in de WijkProject Opvoeden Samen Aanpakken: doorontwikkeling en vooruitrol van het project in 5 gemeenten

Afgerond (oktober 2010 - augustus 2012)

Den Haag heeft een enthousiasmerende methode voor opvoedingsondersteuning bedacht: ouders en medeopvoeders gaan samen naar een fototentoonstelling met beelden van opvoedthema’s, waarna ze met elkaar in discussie gaan over thema’s die ze zelf uitkiezen. De succesformule gaat nu ook elders van start. Op de tentoonstelling zijn dertien manshoge panelen te zien. Die tonen gezinssituaties die mensen...

Bekijk dit project

Stimulering Bijdehand

Afgerond (juni 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stimulering vrijwilligerswerk onder jeugd door betrokkenheid bij sport en sportgerelateerde activiteiten

Afgerond (april 2011 - september 2012)

Jongeren krijgen scheidsrechters- en trainerscursussen bij de Mixed Hockeyclub Heerhugowaard. Daarna zetten ze zich in voor het sportbuurtwerk, hockeyclinics op scholen en activiteiten op de club. Het sportbuurtwerk begint in de naast de hockeyclub gelegen wijk met straathockey-wedstrijden. In deze wijk wonen veel mensen met een lagere sociaaleconomische status. Hier wordt straathockey...

Bekijk dit project

The Family Factory Gezinsnetwerken

Afgerond (november 2010 - september 2012)

Veel ouders hebben grote behoefte aan informele contacten met andere ouders. Maar die blijken niet altijd makkelijk te leggen. De stichting The Family Factory wil de mogelijkheden fors opvoeren, zodat over het hele land gezinsnetwerken ontstaan. Lokaal zijn er de afgelopen jaren al heel wat projecten voor en door ouders op poten gezet. Zonder steun bloeden ze echter maar al te vaak dood: door...

Bekijk dit project

Train!!!

Afgerond (november 2010 - juli 2012)

Er zijn in Nederland 230 lokale verenigingen van plattelandsjongeren. Jongeren organiseren daar als vrijwilliger talloze activiteiten voor andere jongeren. Activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie in dorpen en wijken. De activiteiten krijgen echter meer en meer last van geweld, drank- en drugsmisbruik. De stichting Plattelands Jongeren Services ontwikkelt - samen met jongeren uit de...

Bekijk dit project

Train-de-Train! Trainer

Afgerond (maart 2012 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbinden en versterken: lokale infrastructuur vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, fase 1.

Afgerond (december 2011 - oktober 2013)

Het project richt zich op het versterken van de pedagogische civil society in de lokale praktijk. Daarvoor is nodig dat gemeenten, professionals en organisaties die zich richten op vrijwillige inzet voor en door jeugdigen en gezinnen elkaar beter en vaker gaan vinden. BijeenkomstenProvinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO’s) gaan samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) gemeenten en...

Bekijk dit project

Verder met de Home-Start promoteams

Afgerond (juni 2012 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verdere verspreiding ontwikkelde methodiek 'Gezinnen: Present!' (vrijwilligersprojecten voor en door gezinnen)

Afgerond (juni 2012 - april 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie De Vreedzame Wijk

Afgerond (september 2012 - augustus 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van de resultaten van In Veilige Handen,lokaal instrument voor preventie seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk

Afgerond (juni 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

versterking pedagogische civil society en de rol van de centra voor jeugd en gezin

Afgerond (augustus 2009 - juli 2012)

Allemaal Opvoeders is een samenwerkingsproject van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Universiteit Utrecht (UU) en een twaalftal gemeenten. Met begeleiding van het NJi organiseren de gemeenten praktijkprojecten om ‘de pedagogische civil society’ te versterken. Kerngedachte van dit samenwerkingsproject  is dat gezinnen worden omringd door volwassen (zoals familieleden, buren, ouders van...

Bekijk dit project

Vervolgbijeenkomsten Groerikracht (Eigen kracht methodieken)

Afgerond (juli 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP aanvraag tbv Samen opvoeden in de buurt dossiernummer 410321002

Afgerond (juni 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP Begeleide Omgangs Regeling voor gescheiden ouders en hun kinderen

Afgerond (juli 2012 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VIMP Groei doorstart

Afgerond (juli 2012 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voetbal Nieuwe Stijl als leerschool voor actief burgerschap

Afgerond (maart 2011 - juli 2012)

Voetbalvereniging De Meern ligt in de wijk Leidsche Rijn. Daar zijn nog weinig voorzieningen en is sprake van beginnende grotestadsproblemen zoals jongerenoverlast en integratieproblematiek. VV De Meern zet voetbal in bij het bevorderen van actief burgerschap en respectvolle omgangsvormen in de wijk. In het project leren jongeren om dingen voor een ander te doen, rekening te houden met elkaar en...

Bekijk dit project

VoorleesExpress 2009-2012 Verdiepen, verbreden en verankeren

Afgerond (december 2009 - december 2011)

Vrijwilligers die zijn aangesloten bij de VoorleesExpress gaan eenmaal per week thuis voorlezen bij kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te verbeteren, het sociale isolement van sommige gezinnen wordt doorbroken en stadgenoten met verschillende sociaal-culturele achtergronden leren elkaar op een natuurlijke manier kennen....

Bekijk dit project

Vrijwillige inzet door moslimjongeren

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Nederland telt zo’n 450 moskeeën en ruim 500 daaraan verwante ouderen-, vrouwen-, jongeren- en studentenverenigingen. IHSAN, het islamitisch instituut voor maatschappelijke activering, heeft berekend dat bij al deze organisaties duizenden potentiële jonge vrijwilligers betrokken zijn. IHSAN wil dergelijke organisaties helpen om moslimjongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen en zo...

Bekijk dit project

Vrijwillige inzet jeugd en ouders in de lokale gymnastiekvereniging

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie wil meer jongeren en allochtonen als vrijwilliger bij gymnastiekverenigingen betrekken. Zo hoopt zij meer jongeren actief te krijgen als vrijwilliger, met als doel een gerichter aanbod te kunnen verzorgen, onder andere voor ‘hangjongeren’. Ook wil de Unie gezinnen gezamenlijk aan het sporten krijgen: in plaats van hun kinderen te halen en te brengen...

Bekijk dit project

Vrijwillige inzet voor en door kwetsbare jongeren binnen Regionale Opleidingen Centra (ROC's) via De Slinger Jongeren.

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Jongeren die zijn uitgevallen uit het vmbo of mbo en/of nog niet zijn toegelaten tot een middelbare beroepsopleiding, zijn vaak beschadigd door slechte ervaringen met de samenleving. Juist voor hen is het goed om te focussen op waar ze wél goed in zijn. De Slinger Jongeren gebruikt de ROC’s als ‘vindplaats’ om ongeveer duizend kwetsbare jongeren te bereiken in tien gemeenten. Voor hen worden...

Bekijk dit project

Vrijwilliger na MaS/Vrijwillige inzet na maatschappelijke stage

Afgerond (maart 2011 - augustus 2012)

Elke leerling in het voortgezet onderwijs is verplicht tijdens zijn schoolperiode een maatschappelijke stage lopen. De leerling levert een onbetaalde bijdrage aan de samenleving en doet ervaring op, zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor de leefomgeving. Het project ‘Vrijwilliger na MaS’ zorgt dat stagairs ook na hun maatschappelijke stage als vrijwilliger blijven...

Bekijk dit project

Vrijwilligersprogramma Stichting Hoedje van Papier

Afgerond (maart 2011 - juli 2012)

Het idee is simpel en doeltreffend: geef kinderen uit groep 7 en 8 workshops over journalistiek. Laat ze daarna zelf een krant, radio- of televisie-uitzending maken over zaken die zij belangrijk vinden in hun omgeving. De kinderen ontwikkelen nieuwe vaardigheden en komen op een vanzelfsprekende manier in contact met de buurt en de maatschappij. De mediaworkshops zijn dan ook al een aantal jaren...

Bekijk dit project

Vrijwilligersprojecten voor en door gezinnen

Afgerond (november 2010 - november 2012)

Betrokkenheid bij de samenleving vormgeven én meegeven; dat is de kern van het project Vrijwilligersprojecten voor en door gezinnen. Stichting Present wil het voor gezinnen in Nederland aansprekend en laagdrempelig maken om als gezin, samen met andere gezinnen, vrijwilligersprojecten te doen in de eigen lokale omgeving. Daarnaast willen we de kracht van vrijwillige inzet en daarbinnen de kracht...

Bekijk dit project

WANNEPERKAMP Samenleven en samen spelen tijdens én rond een vakantiekamp

Afgerond (februari 2011 - augustus 2012)

Elk jaar organiseren vrijwilligers van Stichting Kinderwerk een vakantiekamp voor kinderen die normaal niet op vakantie gaan. Samen met leeftijdgenoten uit de wijken Amsterdam-Oost en -Zuidoost doen de kinderen nieuwe indrukken op, in een nieuwe omgeving. Een school wil de ervaringen uit het vakantiekamp ook gebruiken in het binnen- en buitenschoolse programma. De (allochtone) ouders worden ook...

Bekijk dit project

We Can Jongeren-campagne

Afgerond (maart 2011 - februari 2013)

WE CAN richt zich tegen alle vormen van geweld en machtsmisbruik. Daaronder valt een klap of een schop, maar ook verschijnselen als uitsluiting of intimidatie op grond van geslacht of afkomst, pesten op internet of stereotype beeldvorming. Het Nederlandse project sluit aan op de internationale campagne ‘WE CAN end all violence against women’. Het doel daarvan, het beëindigen van alle vormen van...

Bekijk dit project

Weekend Academie

Afgerond (maart 2011 - augustus 2012)

Alle jongeren hebben talenten, maar veel jongeren leven in een omgeving waar hun talenten niet gestimuleerd worden. Die jongeren bereiken later in de maatschappij minder dan in hun macht ligt. Vrijwilligers van de Weekend Academie in Amsterdam Nieuw West helpen kinderen uit het lager en voortgezet onderwijs om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De jongeren krijgen elk weekend...

Bekijk dit project

WijkTalentenTeams

Afgerond (december 2010 - augustus 2012)

Wie de leefbaarheid van wijken wil vergroten voor jongeren die er wonen, kan daarbij moeilijk voorbij gaan aan de andere wijkbewoners. Stichting Alexander bedacht WijkTalentenTeams, waarin jongeren en andere wijkbewoners samen aan de slag gaan. Centraal bij het project staan de factoren in de wijk die ervoor zorgen dat jongeren zich verbonden voelen en zich positief ontwikkelen. Is het mogelijk om...

Bekijk dit project

Wijktijgers ingebed!

Afgerond (juni 2012 - februari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Winnen in en door sport, pedagogische ondertseuning voor Vrijwilligers in de sport

Afgerond (april 2011 - juli 2012)

Vrijwillige coaches en trainers in de amateursport hebben vaak geen (sport-)pedagogische achtergrond, of theoretische kennis over omgangs- en opvoedingsstijlen. De cursus ‘Winnen in en door sport’ leert deze vrijwilligers meer over opvoeding en omgang met kinderen. Nuttig voor de trainers/coaches en de kinderen tijdens het sporten, maar de aangeleerde vaardigheden kunnen ook gebruikt worden in het...

Bekijk dit project

You(th) can do it!

Afgerond (februari 2011 - juli 2012)

Jongeren leven in subculturen die vaak weinig onderling contact hebben en dus ook weinig onderling begrip. Culturele activiteiten overbruggen de afstand tussen deze subculturen. Een ‘cultural battle’ daagt jongeren uit om hun cultuur voor het voetlicht te brengen. Zo maken ze kennis met de cultuur van de anderen. ‘Doe waar jij goed in bent en laat het zien: you can do it!’ Samenwerking met andere...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website