Programmalijnen

Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg is opgebouwd uit 3 programmalijnen:

Programmalijn 1: Flexibilisering en adolescentencontactmoment

Binnen deze programmalijn zal topdown onderzoek worden uitgezet naar verantwoorde flexibiliseringsmodellen in de JGZ. Daarnaast zal binnen deze lijn onderzoek worden gedaan naar vormen van flexibilisering die in de praktijk zijn geïmplementeerd maar waarvan de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond. Als derde pijler binnen deze programmalijn zal onderzoek worden gedaan naar de effecten van het adolescentencontactmoment.

Programmalijn 2: Innovatieve werkwijzen

Binnen deze programmalijn zullen veelbelovende innovatieve werkwijzen worden doorontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. Onderzoek in deze programmalijn moet aantonen wat de meerwaarde is van een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de JGZ. Ook moet worden gekeken naar de kosten en baten van de werkwijze. De te onderzoeken werkwijze dient in eerder (pilot)onderzoek al veelbelovend te zijn gebleken.

Programmalijn 3: JGZ in het lokale domein

Binnen deze programmalijn zullen innovaties voor de JGZ in het lokale domein worden onderzocht. De komende transitie in de zorg voor jeugd zal ook voor de JGZ veranderingen met zich meebrengen. De (pilot)projecten die onderzocht kunnen worden betreffen vernieuwingen die bijdragen aan de eisen die de transitie aan de JGZ stelt, bijvoorbeeld het versterken van de verbinding tussen de JGZ met onder meer jeugdhulp, welzijn en onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website